+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso fight

 

bojovať, zápasiť, biť sa

Neurčitok

(Infinitive)

fightB1
Minulý čas

(past simple)

fought
Minulé príčastie

(Past Participle)

fought

Nepravidelné sloveso fight

Vety s fight

These three boys regularly fight at school.

 

Títo traja chlapci sa v škole pravidelne bijú.

Musíš bojovať za svoje práva.

2. fought minulý čas jednoduchý

Môj starý otec bojoval v druhej svetovej vojne.

3. fought – minulé príčastie

Bili sme sa veľakrát a vždy som vyhral.

4. fighting prítomný čas priebehový

Are you fighting again? Wait till your father comes back!

 

Znova sa bijete? Počkaj, len čo sa otec vráti!

Definícia slovesa fight

Anglicky

VERB

fought, fight·ing.

  • take part in a violent struggle involving the exchange of physical blows or the use of weapons.
  • „the men were fighting“

Slovensky

Sloveso

bojovať.

  • zúčastniť sa násilného boja, ktorý zahŕňa výmenu fyzických úderov alebo používanie zbraní.
  • „muži bojovali“

Synonymá fight (vo význame „engage in physical encounter“)

attack battle challenge
clash protect resist

Synonymá fight (vo význame „oppose action, belief“)

argue combat continue
engage in oppose support

Antonymá fight (vo význame „engage in physical encounter“)

agree give in make peace

Antonymá fight (vo význame „oppose action, belief“)

agree comply let go

Časovanie fight

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I fight

you fight

he/she/it fights

we fight

they fight

you fight

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I fought

you fought

he/she/it fought

we fought

they fought

you fought

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will fight

you will fight

he/she/it will fight

we will fight

they will fight

you will fight

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have fought

you have fought

he/she/it has fought

we have fought

they have fought

you have fought

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had fought

you had fought

he/she/it had fought

we had fought

they had fought

you had fought

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have fought

you will have fought

he/she/it will have fought

we will have fought

they will have fought

you will have fought

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am fighting

you are fighting

he/she/it is fighting

we are fighting

they are fighting

you are fighting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was fighting

you were fighting

he/she/it was fighting

we were fighting

they were fighting

you were fighting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be fighting

you will be fighting

he/she/it will be fighting

we will be fighting

they will be fighting

you will be fighting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been fighting

you have been fighting

he/she/it has been fighting

we have been fighting

they have been fighting

you have been fighting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been fighting

you had been fighting

he/she/it had been fighting

we had been fighting

they had been fighting

you had been fighting

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been fighting

you will have been fighting

he/she/it will have been fighting

we will have been fighting

they will have been fighting

you will have been fighting

Conditional present

I would fight

you would fight

he/she/it would fight

we would fight

they would fight

you would fight

Conditional perfect

I would have fought

you would have fought

he/she/it would have fought

we would have fought

they would have fought

you would have fought

Conditional present progressive

I would be fighting

you would be fighting

he/she/it would be fighting

we would be fighting

they would be fighting

you would be fighting

Conditional perfect progressive

I would have been fighting

you would have been fighting

he/she/it would have been fighting

we would have been fighting

they would have been fighting

you would have been fighting

Positive
Pozitívny

you fight

we Let’s fight

you fight

Negative
Negatívny

you don’t fight

we don’t fight

you don’t fight

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.