+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso forsake

 

zanechať, opustiť

Neurčitok

(Infinitive)

forsakeC2
Minulý čas

(past simple)

forsook
Minulé príčastie

(Past Participle)

forsaken

Nepravidelné sloveso forsake

Vety s forsake

Dúfam, že šťastie vás neopustí.

2. forsook minulý čas jednoduchý

She forsook the luxury that living with her husband guaranteed and chose the unknown.

 

Opustila luxus, ktorý jej garantoval žitie s manželom a vybrala si neznáme.

3. forsaken – minulé príčastie

Hope has forsaken these soldiers. They refuse to fight.

 

Nádej týchto vojakov opustila. Odmietajú bojovať.

4. forsakingprítomný čas priebehový

At fifteen he ran away, forsaking his home and friends.

 

V pätnástich utiekol, opúšťajúc jeho domov a priateľov.

Definícia forsake

Anglicky

VERB

forsook, forsaken, forsak·ing.

  • abandon or leave.
  • „he would never forsake Anna“

Slovensky

Sloveso

zanechať, opustiť.

  • opustiť alebo odísť.
  • „nikdy by neopustil Annu“

Synonymá forsake 

disown forgo quit
renounce set aside spurn

Antonymá forsake 

allow approve continue

Časovanie forsake

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I forsake

you forsake

he/she/it forsakes

we forsake

they forsake

you forsake

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I forsook

you forsook

he/she/it forsook

we forsook

they forsook

you forsook

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will forsake

you will forsake

he/she/it will forsake

we will forsake

they will forsake

you will forsake

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have forsaken

you have forsaken

he/she/it has forsaken

we have forsaken

they have forsaken

you have forsaken

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had forsaken

you had forsaken

he/she/it had forsaken

we had forsaken

they had forsaken

you had forsaken

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have forsaken

you will have forsaken

he/she/it will have forsaken

we will have forsaken

they will have forsaken

you will have forsaken

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am forsaking

you are forsaking

he/she/it is forsaking

we are forsaking

they are forsaking

you are forsaking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was forsaking

you were forsaking

he/she/it was forsaking

we were forsaking

they were forsaking

you were forsaking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be forsaking

you will be forsaking

he/she/it will be forsaking

we will be forsaking

they will be forsaking

you will be forsaking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been forsaking

you have been forsaking

he/she/it has been forsaking

we have been forsaking

they have been forsaking

you have been forsaking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been forsaking

you had been forsaking

he/she/it had been forsaking

we had been forsaking

they had been forsaking

you had been forsaking

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been forsaking

you will have been forsaking

he/she/it will have been forsaking

we will have been forsaking

they will have been forsaking

you will have been forsaking

Conditional present

I would forsake

you would forsake

he/she/it would forsake

we would forsake

they would forsake

you would forsake

Conditional perfect

I would have forsaken

you would have forsaken

he/she/it would have forsaken

we would have forsaken

they would have forsaken

you would have forsaken

Conditional present progressive

I would be forsaking

you would be forsaking

he/she/it would be forsaking

we would be forsaking

they would be forsaking

you would be forsaking

Conditional perfect progressive

I would have been forsaking

you would have been forsaking

he/she/it would have been forsaking

we would have been forsaking

they would have been forsaking

you would have been forsaking

Positive
Pozitívny

you forsake

we Let’s forsake

you forsake

Negative
Negatívny

you don’t forsake

we don’t forsake

you don’t forsake

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.