+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso hang

 

zavesiť, visieť

Neurčitok

(Infinitive)

hangB1
Minulý čas

(past simple)

hanged; hung
Minulé príčastie

(Past Participle)

hanged; hung

Nepravidelné sloveso hang

Vety s hang

Whenever I move into a new office I hang the photos of my family on the wall.

 

Kedykoľvek sa presuniem do novej kancelárie, zavesím si na stenu fotky svojej rodiny.

2. hanged; hung minulý čas jednoduchý

When we hung the decorations under the ceiling, the gloomy room completely changed.

 

Keď sme zavesili dekorácie pod strop, temná miestnosť sa úplne zmenila.

3. hanged; hung – minulé príčastie

I´ve hung some pictures on the wall. Come and have a look.

 

Zavesila som zopár obrazov na stenu. Poď sa pozrieť.

What´s that strange thing that´s hanging out of your pocket?

 

Čo to je za divnú vec vysiacu von z tvojho vrecka?

Definícia slovesa hang

Anglicky

VERB

hung, hang·ing.

  • suspend or be suspended from above with the lower part dangling free.
  • kill (someone) by tying a rope attached from above around their neck and removing the support from beneath them (often used as a form of capital punishment).
  • „he was hanged for murder“

Slovensky

Sloveso

zavesiť, obesiť.

  • pozastaviť alebo zavesiť zhora, pričom spodná časť visí voľne.
  • zabiť (niekoho) tým, že zviaže lano pripevnené zhora okolo krku a odstráni podporu zospodu pod nimi (často sa používalo ako forma trestu smrti).
  • „bol obesený za vraždu“

Synonymá hang (vo význame „suspend or be suspended“)

attach bend cover
dangle decorate drift

Synonymá hang (vo význame „kill by suspension from a rope“)

execute hoist stretch

Synonymá hang (vo význame „depend on future action“)

await cling hinge

Antonymá hang (vo význame „suspend or be suspended“)

abandon detach remove

Časovanie hang

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I hang

you hang

he/she/it hangs

we hang

they hang

you hang

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I hanged; hung

you hanged; hung

he/she/it hanged; hung

we hanged; hung

they hanged; hung

you hanged; hung

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will hang

you will hang

he/she/it will hang

we will hang

they will hang

you will hang

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have hanged; hung

you have hanged; hung

he/she/it has hanged; hung

we have hanged; hung

they have hanged; hung

you have hanged; hung

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had hanged; hung

you had hanged; hung

he/she/it had hanged; hung

we had hanged; hung

they had hanged; hung

you had hanged; hung

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have hanged; hung

you will have hanged; hung

he/she/it will have hanged; hung

we will have hanged; hung

they will have hanged; hung

you will have hanged; hung

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am hanging

you are hanging

he/she/it is hanging

we are hanging

they are hanging

you are hanging

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was hanging

you were hanging

he/she/it was hanging

we were hanging

they were hanging

you were hanging

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be hanging

you will be hanging

he/she/it will be hanging

we will be hanging

they will be hanging

you will be hanging

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been hanging

you have been hanging

he/she/it has been hanging

we have been hanging

they have been hanging

you have been hanging

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been hanging

you had been hanging

he/she/it had been hanging

we had been hanging

they had been hanging

you had been hanging

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been hanging

you will have been hanging

he/she/it will have been hanging

we will have been hanging

they will have been hanging

you will have been hanging

Conditional present

I would hang

you would hang

he/she/it would hang

we would hang

they would hang

you would hang

Conditional perfect

I would have hanged; hung

you would have hanged; hung

he/she/it would have hanged; hung

we would have hanged; hung

they would have hanged; hung

you would have hanged; hung

Conditional present progressive

I would be hanging

you would be hanging

he/she/it would be hanging

we would be hanging

they would be hanging

you would be hanging

Conditional perfect progressive

I would have been hanging

you would have been hanging

he/she/it would have been hanging

we would have been hanging

they would have been hanging

you would have been hanging

Positive
Pozitívny

you hang

we Let’s hang

you hang

Negative
Negatívny

you don’t hang

we don’t hang

you don’t hang

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.