+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso hide

 

skrývať, ukrývať

Neurčitok

(Infinitive)

hideB1
Minulý čas

(past simple)

hid
Minulé príčastie

(Past Participle)

hidden

Nepravidelné sloveso hide

Vety s hide

You´ll never hide from them. They´ll find you everywhere.

 

Nikdy sa pred nimi neskryješ. Nájdu ťa všade.

Väčšina mužov skrýva svoje pocity hlboko vo vnútri.

The police still don’t know where the murderer hid the body.

 

Polícia stale nevie, kde vrah skryl telo.

When he heard someone opening the door he hid under the bed.

 

Keď počul niekoho otvárať dvere, skryl sa pod posteľ.

3. hidden – minulé príčastie

We´ve hidden the money. You´re not going to find it.

 

Skryli sme peniaze. Nenájdeš ich.

Čo tam skrývaš?

Nič neskrývam. Povedal som ti pravdu.

Definícia slovesa hide

Anglicky

VERB

hid, hidden, hid·ing.

  • put or keep out of sight.
  • „he hid the money in the house“

Slovensky

Sloveso

skrývať.

  • dať alebo držať mimo dohľadu.
  • „Skryl peniaze v dome“

Synonymá hide 

bury camouflage cover
hole up mask obscure
protect shelter shield
smuggle stash tuck away

Antonymá hide 

lay bare let go open
release reveal uncover

Časovanie hide

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I hide

you hide

he/she/it hides

we hide

they hide

you hide

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I hid

you hid

he/she/it hid

we hid

they hid

you hid

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will hide

you will hide

he/she/it will hide

we will hide

they will hide

you will hide

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have hidden

you have hidden

he/she/it has hidden

we have hidden

they have hidden

you have hidden

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had hidden

you had hidden

he/she/it had hidden

we had hidden

they had hidden

you had hidden

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have hidden

you will have hidden

he/she/it will have hidden

we will have hidden

they will have hidden

you will have hidden

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am hiding

you are hiding

he/she/it is hiding

we are hiding

they are hiding

you are hiding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was hiding

you were hiding

he/she/it was hiding

we were hiding

they were hiding

you were hiding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be hiding

you will be hiding

he/she/it will be hiding

we will be hiding

they will be hiding

you will be hiding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been hiding

you have been hiding

he/she/it has been hiding

we have been hiding

they have been hiding

you have been hiding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been hiding

you had been hiding

he/she/it had been hiding

we had been hiding

they had been hiding

you had been hiding

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been hiding

you will have been hiding

he/she/it will have been hiding

we will have been hiding

they will have been hiding

you will have been hiding

Conditional present

I would hide

you would hide

he/she/it would hide

we would hide

they would hide

you would hide

Conditional perfect

I would have hidden

you would have hidden

he/she/it would have hidden

we would have hidden

they would have hidden

you would have hidden

Conditional present progressive

I would be hiding

you would be hiding

he/she/it would be hiding

we would be hiding

they would be hiding

you would be hiding

Conditional perfect progressive

I would have been hiding

you would have been hiding

he/she/it would have been hiding

we would have been hiding

they would have been hiding

you would have been hiding

Positive
Pozitívny

you hide

we Let’s hide

you hide

Negative
Negatívny

you don’t hide

we don’t hide

you don’t hide

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.