+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso hurt

 

raniť, poraniť, bolieť, ublížiť

Neurčitok

(Infinitive)

hurtA2
Minulý čas

(past simple)

hurt
Minulé príčastie

(Past Participle)

hurt

Nepravidelné sloveso hurt

Vety s hurt

He hurts me when he says such things about my family.

 

Raní ma, keď hovorí také veci o mojej rodine.

Bolí ťa to, keď hýbeš nohou?

3. hurt – minulé príčastie

Nikdy som nikomu neublížil. (Nikdy som nikoho nezranil).

Zraňuješ moje city.

Definícia slovesa hurt

Anglicky

VERB

hurt, hurt·ing.

  • cause pain or injury to.
  • „Ow! You’re hurting me!“

Slovensky

Sloveso

raniť.

  • spôsobiť bolesť alebo zranenie.
  • „Ow! Ubližuješ mi!“

Synonymá hurt (vo význame „cause physical pain; experience pain“)

bruise damage harm
injure punish trouble

Synonymá hurt (vo význame „cause mental pain“)

annoy constrain injure
punish sadden upset

Antonymá hurt (vo význame „cause physical pain; experience pain“)

aid assist benefit

Antonymá hurt (vo význame „cause mental pain“)

cure delight heal

Časovanie hurt

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I hurt

you hurt

he/she/it hurts

we hurt

they hurt

you hurt

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I hurt

you hurt

he/she/it hurt

we hurt

they hurt

you hurt

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will hurt

you will hurt

he/she/it will hurt

we will hurt

they will hurt

you will hurt

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have hurt

you have hurt

he/she/it has hurt

we have hurt

they have hurt

you have hurt

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had hurt

you had hurt

he/she/it had hurt

we had hurt

they had hurt

you had hurt

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have hurt

you will have hurt

he/she/it will have hurt

we will have hurt

they will have hurt

you will have hurt

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am hurting

you are hurting

he/she/it is hurting

we are hurting

they are hurting

you are hurting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was hurting

you were hurting

he/she/it was hurting

we were hurting

they were hurting

you were hurting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be hurting

you will be hurting

he/she/it will be hurting

we will be hurting

they will be hurting

you will be hurting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been hurting

you have been hurting

he/she/it has been hurting

we have been hurting

they have been hurting

you have been hurting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been hurting

you had been hurting

he/she/it had been hurting

we had been hurting

they had been hurting

you had been hurting

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been hurting

you will have been hurting

he/she/it will have been hurting

we will have been hurting

they will have been hurting

you will have been hurting

Conditional present

I would hurt

you would hurt

he/she/it would hurt

we would hurt

they would hurt

you would hurt

Conditional perfect

I would have hurt

you would have hurt

he/she/it would have hurt

we would have hurt

they would have hurt

you would have hurt

Conditional present progressive

I would be hurting

you would be hurting

he/she/it would be hurting

we would be hurting

they would be hurting

you would be hurting

Conditional perfect progressive

I would have been hurting

you would have been hurting

he/she/it would have been hurting

we would have been hurting

they would have been hurting

you would have been hurting

Positive
Pozitívny

you hurt

we Let’s hurt

you hurt

Negative
Negatívny

you don’t hurt

we don’t hurt

you don’t hurt

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.