+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso knit

 

štrikovať, pliesť

Neurčitok

(Infinitive)

knitB2
Minulý čas

(past simple)

knit; knitted
Minulé príčastie

(Past Participle)

knit; knitted

Nepravidelné sloveso knit

Vety s knit

My nan knits a bib for every newborn baby in the family. It´our tradition.

 

Moja babka štrikuje podbradník pre každého novorodenca v rodine. Je to tradícia.

2. knit; knitted minulý čas jednoduchý

When I was a kid, my aunt knit; knitted beautiful hats for me.

 

Keď som bola dieťa, teta pre mňa uštrikovala krásne čapice.

3. knit; knitted – minulé príčastie

I´ve never knit; knitted a hat before, so I am not sure if it´ll fit you.

 

Nikdy predtým som neštrikovala čiapku, takže si nie som istá, či ti bude sedieť.

4. knitting prítomný čas priebehový

I am knitting a scarf for my husband. It´s a birthday present.

 

Štrikujem šál pre manžela. Je to narodeninový darček.

Definícia slovesa knit

Anglicky

VERB

knit; knitted, knit·ting.

  • make (a garment, blanket, etc.) by interlocking loops of wool or other yarn with knitting needles or on a machine.
  • „My grandmother was knitting a sweater“

Slovensky

Sloveso

priniesť.

  • vyrobiť (odev, prikrývku, atď.) pomocou slučkových slučiek z vlny alebo inej priadze s pletacími ihlami alebo na stroji.
  • „Moja stará mama plietla sveter.“

Synonymá knit 

bind crochet fasten
mend sew unite

Antonymá sknit 

divide loosen unfasten

Časovanie knit

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I knit

you knit

he/she/it knits

we knit

they knit

you knit

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I knit; knitted

you knit; knitted

he/she/it knit; knitted

we knit; knitted

they knit; knitted

you knit; knitted

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will knit

you will knit

he/she/it will knit

we will knit

they will knit

you will knit

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have knit; knitted

you have knit; knitted

he/she/it has knit; knitted

we have knit; knitted

they have knit; knitted

you have knit; knitted

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had knit; knitted

you had knit; knitted

he/she/it had knit; knitted

we had knit; knitted

they had knit; knitted

you had knit; knitted

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have knit; knitted

you will have knit; knitted

he/she/it will have knit; knitted

we will have knit; knitted

they will have knit; knitted

you will have knit; knitted

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am knitting

you are knitting

he/she/it is knitting

we are knitting

they are knitting

you are knitting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was knitting

you were knitting

he/she/it was knitting

we were knitting

they were knitting

you were knitting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be knitting

you will be knitting

he/she/it will be knitting

we will be knitting

they will be knitting

you will be knitting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been knitting

you have been knitting

he/she/it has been knitting

we have been knitting

they have been knitting

you have been knitting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been knitting

you had been knitting

he/she/it had been knitting

we had been knitting

they had been knitting

you had been knitting

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been knitting

you will have been knitting

he/she/it will have been knitting

we will have been knitting

they will have been knitting

you will have been knitting

Conditional present

I would knit

you would knit

he/she/it would knit

we would knit

they would knit

you would knit

Conditional perfect

I would have knit; knitted

you would have knit; knitted

he/she/it would have knit; knitted

we would have knit; knitted

they would have knit; knitted

you would have knit; knitted

Conditional present progressive

I would be knitting

you would be knitting

he/she/it would be knitting

we would be knitting

they would be knitting

you would be knitting

Conditional perfect progressive

I would have been knitting

you would have been knitting

he/she/it would have been knitting

we would have been knitting

they would have been knitting

you would have been knitting

Positive
Pozitívny

you knit

we Let’s knit

you knit

Negative
Negatívny

you don’t knit

we don’t knit

you don’t knit

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.