+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso lend

 

požičať, poskytnúť

Neurčitok

(Infinitive)

lendA2
Minulý čas

(past simple)

lent
Minulé príčastie

(Past Participle)

lent

Nepravidelné sloveso lend

Vety s lend

Kamarát mi nikdy nepožičia žiadne oblečenie.

When will you give me back the money I lent you two weeks ago?

 

Kedy mi vrátiš peniaze, ktoré som ti požičal pred dvoma týždňami?

I lent my mobile to a guy in the street and he disappeared in the crowd.

 

Požičal som mobil chlapovi na ulici a on sa stratil v dave.

3. lent– minulé príčastie

I´ve just lent Adam my car. I hope he doesn´t crash it.

 

Práve som požičal Adamovi moje auto. Dúfam, že ho nenabúra.

John´s going to the mountains. We´re lending him our tent.

 

Ján ide na hory. Požičiame mu náš stan.

You´re always lending her money!  How can you be so naive?!

 

Vždy jej požičiavaš peniaze. Ako môžeš byť taký naivný?!

Definícia slovesa lend

Anglicky

VERB

lent, lend·ing.

  • grant to (someone) the use of (something) on the understanding that it will be returned.
  • „My brother asked me to lend him my car.“

Slovensky

Sloveso

požičať.

  • povoliť (niekomu) použitie (niečoho) za predpokladu, že to bude vrátené.
  • „Môj brat ma požiadal, aby som mu požičal auto.“

Synonymá lend 

add afford allow
contribute extend give

Antonymá lend 

decrease deny disapprove

Časovanie lend

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I lend

you lend

he/she/it lends

we lend

they lend

you lend

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I lent

you lent

he/she/it lent

we lent

they lent

you lent

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will lend

you will lend

he/she/it will lend

we will lend

they will lend

you will lend

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have lent

you have lent

he/she/it has lent

we have lent

they have lent

you have lent

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had lent

you had lent

he/she/it had lent

we had lent

they had lent

you had lent

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have lent

you will have lent

he/she/it will have lent

we will have lent

they will have lent

you will have lent

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am lending

you are lending

he/she/it is lending

we are lending

they are lending

you are lending

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was lending

you were lending

he/she/it was lending

we were lending

they were lending

you were lending

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be lending

you will be lending

he/she/it will be lending

we will be lending

they will be lending

you will be lending

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been lending

you have been lending

he/she/it has been lending

we have been lending

they have been lending

you have been lending

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been lending

you had been lending

he/she/it had been lending

we had been lending

they had been lending

you had been lending

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been lending

you will have been lending

he/she/it will have been lending

we will have been lending

they will have been lending

you will have been lending

Conditional present

I would lend

you would lend

he/she/it would lend

we would lend

they would lend

you would lend

Conditional perfect

I would have lent

you would have lent

he/she/it would have lent

we would have lent

they would have lent

you would have lent

Conditional present progressive

I would be lending

you would be lending

he/she/it would be lending

we would be lending

they would be lending

you would be lending

Conditional perfect progressive

I would have been lending

you would have been lending

he/she/it would have been lending

we would have been lending

they would have been lending

you would have been lending

Positive
Pozitívny

you lend

we Let’s lend

you lend

Negative
Negatívny

you don’t lend

we don’t lend

you don’t lend

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.