+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso mean

 

myslieť, znamenať, mať na mysli

Neurčitok

(Infinitive)

meanA2
Minulý čas

(past simple)

meant
Minulé príčastie

(Past Participle)

meant

Nepravidelné sloveso mean

Vety s mean

1. mean – prítomný čas jednoduchý

Čo si o nej myslíš?

Tvoje sľuby pre mňa nič neznamenajú.

His approval means we can go ahead with the project.

Jeho súhlas znamená, že môžeme pokračovať s projektom.

Jeho pomoc znamenala pre mňa veľa.

3. meant– minulé príčastie

Nikdy som nemal v úmysle ti ublížiť.

Vieš, čo to slovo znamená?

Definícia slovesa mean

Anglicky

VERB

(used with object), meant, mean·ing.

  • to have in mind as one’s purpose or intention; intend:
  • I meant to compliment you on your work.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), myslieť.

  • mať na mysli, ako niečí účel alebo zámer; zamýšľať:
  • Chcel som vás pochváliť za vašu prácu.

Synonymá mean (vo význame „signify, convey“)

determine imply indicate
involve promise say

Synonymá mean (vo význame „have in mind; intend“)

aim anticipate design
expect make plan

Antonymá mean (vo význame „signify, convey“)

ignore

Antonymá mean (vo význame „have in mind; intend“)

deny refuse neglect

Časovanie mean

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I mean

you mean

he/she/it means

we mean

they mean

you mean

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I meant

you meant

he/she/it meant

we meant

they meant

you meant

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will mean

you will mean

he/she/it will mean

we will mean

they will mean

you will mean

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have meant

you have meant

he/she/it has meant

we have meant

they have meant

you have meant

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had meant

you had meant

he/she/it had meant

we had meant

they had meant

you had meant

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have meant

you will have meant

he/she/it will have meant

we will have meant

they will have meant

you will have meant

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am meaning

you are meaning

he/she/it is meaning

we are meaning

they are meaning

you are meaning

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was meaning

you were meaning

he/she/it was meaning

we were meaning

they were meaning

you were meaning

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be meaning

you will be meaning

he/she/it will be meaning

we will be meaning

they will be meaning

you will be meaning

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been meaning

you have been meaning

he/she/it has been meaning

we have been meaning

they have been meaning

you have been meaning

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been meaning

you had been meaning

he/she/it had been meaning

we had been meaning

they had been meaning

you had been meaning

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been meaning

you will have been meaning

he/she/it will have been meaning

we will have been meaning

they will have been meaning

you will have been meaning

Conditional present

I would mean

you would mean

he/she/it would mean

we would mean

they would mean

you would mean

Conditional perfect

I would have meant

you would have meant

he/she/it would have meant

we would have meant

they would have meant

you would have meant

Conditional present progressive

I would be meaning

you would be meaning

he/she/it would be meaning

we would be meaning

they would be meaning

you would be meaning

Conditional perfect progressive

I would have been meaning

you would have been meaning

he/she/it would have been meaning

we would have been meaning

they would have been meaning

you would have been meaning

Positive
Pozitívny

you mean

we Let’s mean

you mean

Negative
Negatívny

you don’t mean

we don’t mean

you don’t mean

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.