+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso shrink

 

scvrknúť sa, zmenšiť sa, zbehnúť sa

Neurčitok

(Infinitive)

shrinkB2
Minulý čas

(past simple)

shrank
Minulé príčastie

(Past Participle)

shrunk

Nepravidelné sloveso shrink

Vety so shrink

Ponožky sa v práčke trochu zbehnú.

2. shrank minulý čas jednoduchý

I chose a wrong spin setting in the washing machine and your clothes shrank.

 

Vybrala som na práčke nesprávne nastavenie žmýkania a tvoje oblečenie sa scvrklo.

3. shrunk – minulé príčastie

This species is threatened with extinction. Its population has shrunk dramatically in recent years.

 

Tento druh je ohrozený zánikom. Jeho populácia sa v posledných rokoch dramaticky zmenšila.

4. shrinking prítomný čas priebehový

The market is shrinking and companies like ours are in trouble.

 

Trh sa zmenšuje a spoločnosti ako naše sú v ťažkostiach.

Definícia slovesa shrink

Anglicky

VERB

shrank, shrunk, shrink·ing.

  • become or make smaller in size or amount.
  • „the workforce shrank to a thousand“

Slovensky

Sloveso

scvrknúť sa.

  • stať sa menším alebo zmenšiť veľkosť alebo množstvo.
  • „počet pracovných síl klesol/sa zmenšil na tisíc“

Synonymá shrink (vo význame „become smaller“)

decrease drop off fall off
lessen reduce shorten

Synonymá shrink (vo význame „recoil, shy away“)

recede retreat blench

Antonymá shrink (vo význame „become smaller“)

develop enlarge expand

Antonymá shrink (vo význame „recoil, shy away“)

advance forge accept

Časovanie shrink

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I shrink

you shrink

he/she/it shrinks

we shrink

they shrink

you shrink

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I shrank

you shrank

he/she/it shrank

we shrank

they shrank

you shrank

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will shrink

you will shrink

he/she/it will shrink

we will shrink

they will shrink

you will shrink

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have shrunk

you have shrunk

he/she/it has shrunk

we have shrunk

they have shrunk

you have shrunk

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had shrunk

you had shrunk

he/she/it had shrunk

we had shrunk

they had shrunk

you had shrunk

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have shrunk

you will have shrunk

he/she/it will have shrunk

we will have shrunk

they will have shrunk

you will have shrunk

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am shrinking

you are shrinking

he/she/it is shrinking

we are shrinking

they are shrinking

you are shrinking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was shrinking

you were shrinking

he/she/it was shrinking

we were shrinking

they were shrinking

you were shrinking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be shrinking

you will be shrinking

he/she/it will be shrinking

we will be shrinking

they will be shrinking

you will be shrinking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been shrinking

you have been shrinking

he/she/it has been shrinking

we have been shrinking

they have been shrinking

you have been shrinking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been shrinking

you had been shrinking

he/she/it had been shrinking

we had been shrinking

they had been shrinking

you had been shrinking

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been shrinking

you will have been shrinking

he/she/it will have been shrinking

we will have been shrinking

they will have been shrinking

you will have been shrinking

Conditional present

I would shrink

you would shrink

he/she/it would shrink

we would shrink

they would shrink

you would shrink

Conditional perfect

I would have shrunk

you would have shrunk

he/she/it would have shrunk

we would have shrunk

they would have shrunk

you would have shrunk

Conditional present progressive

I would be shrinking

you would be shrinking

he/she/it would be shrinking

we would be shrinking

they would be shrinking

you would be shrinking

Conditional perfect progressive

I would have been shrinking

you would have been shrinking

he/she/it would have been shrinking

we would have been shrinking

they would have been shrinking

you would have been shrinking

Positive
Pozitívny

you shrink

we Let’s shrink

you shrink

Negative
Negatívny

you don’t shrink

we don’t shrink

you don’t shrink

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.