+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso slay

 

zavraždiť, zabiť

Neurčitok

(Infinitive)

slayC2
Minulý čas

(past simple)

slew
Minulé príčastie

(Past Participle)

slain

Nepravidelné sloveso slay

Vety so slay

At the end the brave knight slays the dragon and saves the village.

 

Nakoniec statný rytier zabije draka a zachráni dedinu.

Zabil draka trikrát.

3. slain – minulé príčastie

Fortunately, there had been no sign of slain deer or wild dogs.

 

Našťastie tu nebol žiaden náznak zabitého jeleňa alebo divých psov.

Huge rats roamed the streets slaying then devouring their victims.

 

Obrovské potkany sa potuľovali po uliciach zabíjajúc a hltajúc ich korisť.

Definícia slovesa slay

Anglicky

VERB

slew, slain, slay·ing.

  • kill (a person or animal) in a violent way.
  • „St Michael slew the dragon“

Slovensky

Sloveso

zavraždiť.

  • násilným spôsobom zabiť (osobu alebo zviera).
  • „St Michael zabil draka“

Synonymá slay

assassinate butcher destroy
dispatch execute exterminate
massacre murder slaughter

Antonymá slovesa slay 

bear create

Časovanie slay

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I slay

you slay

he/she/it slays

we slay

they slay

you slay

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I slew

you slew

he/she/it slew

we slew

they slew

you slew

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will slay

you will slay

he/she/it will slay

we will slay

they will slay

you will slay

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have slain

you have slain

he/she/it has slain

we have slain

they have slain

you have slain

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had slain

you had slain

he/she/it had slain

we had slain

they had slain

you had slain

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have slain

you will have slain

he/she/it will have slain

we will have slain

they will have slain

you will have slain

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am slaying

you are slaying

he/she/it is slaying

we are slaying

they are slaying

you are slaying

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was slaying

you were slaying

he/she/it was slaying

we were slaying

they were slaying

you were slaying

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be slaying

you will be slaying

he/she/it will be slaying

we will be slaying

they will be slaying

you will be slaying

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been slaying

you have been slaying

he/she/it has been slaying

we have been slaying

they have been slaying

you have been slaying

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been slaying

you had been slaying

he/she/it had been slaying

we had been slaying

they had been slaying

you had been slaying

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been slaying

you will have been slaying

he/she/it will have been slaying

we will have been slaying

they will have been slaying

you will have been slaying

Conditional present

I would slay

you would slay

he/she/it would slay

we would slay

they would slay

you would slay

Conditional perfect

I would have slain

you would have slain

he/she/it would have slain

we would have slain

they would have slain

you would have slain

Conditional present progressive

I would be slaying

you would be slaying

he/she/it would be slaying

we would be slaying

they would be slaying

you would be slaying

Conditional perfect progressive

I would have been slaying

you would have been slaying

he/she/it would have been slaying

we would have been slaying

they would have been slaying

you would have been slaying

Positive
Pozitívny

you slay

we Let’s slay

you slay

Negative
Negatívny

you don’t slay

we don’t slay

you don’t slay

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.