+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso sling

 

prehodiť, zavesiť, vyhodiť

Neurčitok

(Infinitive)

slingC2
Minulý čas

(past simple)

slung
Minulé príčastie

(Past Participle)

slung

Nepravidelné sloveso sling

Vety so sling

When it´s cold in the office, I sling a shawl over my shoulders.

 

Keď je v kancelárii chladno, prehodím si šál cez plecia.

Prehodila si tašku cez rameno.

3. slung – minulé príčastie

They´ve slung him out of university for copying other students´ work.

 

Vyhodili ho z university kvôli kopírovaniu práce iných študentov.

4. slinging prítomný čas priebehový

You´re always slinging my stuff all over the floor!

 

Vždy hádžeš moje veci všade po zemi!

Definícia slovesa sling

Anglicky

VERB

slung, sling·ing.

  • suspend or arrange (something), especially with a strap or straps, so that it hangs loosely in a particular position.
  • „a hammock was slung between two trees“

Slovensky

Sloveso

prehodiť, zavesiť.

  • pozastaviť alebo zariadiť (niečo), najmä s popruhom alebo popruhmi tak, aby to voľne viselo v určitej polohe.
  • „medzi dvoma stromami bola zavesená hojdacia sieť“

Synonymá sling 

dangle fling heave
hoist hurl lob

Antonymá sling 

destroy finish

Časovanie sling

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I sling

you sling

he/she/it slings

we sling

they sling

you sling

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I slung

you slung

he/she/it slung

we slung

they slung

you slung

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will sling

you will sling

he/she/it will sling

we will sling

they will sling

you will sling

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have slung

you have slung

he/she/it has slung

we have slung

they have slung

you have slung

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had slung

you had slung

he/she/it had slung

we had slung

they had slung

you had slung

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have slung

you will have slung

he/she/it will have slung

we will have slung

they will have slung

you will have slung

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am slinging

you are slinging

he/she/it is slinging

we are slinging

they are slinging

you are slinging

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was slinging

you were slinging

he/she/it was slinging

we were slinging

they were slinging

you were slinging

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be slinging

you will be slinging

he/she/it will be slinging

we will be slinging

they will be slinging

you will be slinging

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been slinging

you have been slinging

he/she/it has been slinging

we have been slinging

they have been slinging

you have been slinging

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been slinging

you had been slinging

he/she/it had been slinging

we had been slinging

they had been slinging

you had been slinging

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been slinging

you will have been slinging

he/she/it will have been slinging

we will have been slinging

they will have been slinging

you will have been slinging

Conditional present

I would sling

you would sling

he/she/it would sling

we would sling

they would sling

you would sling

Conditional perfect

I would have slung

you would have slung

he/she/it would have slung

we would have slung

they would have slung

you would have slung

Conditional present progressive

I would be slinging

you would be slinging

he/she/it would be slinging

we would be slinging

they would be slinging

you would be slinging

Conditional perfect progressive

I would have been slinging

you would have been slinging

he/she/it would have been slinging

we would have been slinging

they would have been slinging

you would have been slinging

Positive
Pozitívny

you sling

we Let’s sling

you sling

Negative
Negatívny

you don’t sling

we don’t sling

you don’t sling

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.