+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso spin

 

točiť

Neurčitok

(Infinitive)

spinC1
Minulý čas

(past simple)

spun
Minulé príčastie

(Past Participle)

spun

Nepravidelné sloveso spin

Vety so spin

Ako rýchlo sa Zem otáča okolo svojej osi?

When I got off the merry-go-round my head spun.

 

Keď som zišiel z kolotoča, točila sa mi hlava.

3. spun – minulé príčastie

Už si niekedy točil vlnu?

4. spinning prítomný čas priebehový

I think I´ve drunk too much. It seems to me the world is spinning.

 

Myslím si, že som vypil príliš veľa. Zdá sa mi, že sa točí celý svet.

Definícia slovesa spin

Anglicky

VERB

spun, spin·ning.

  • turn or cause to turn or whirl round quickly.
  • „My head is spinning.“
  • draw out and twist (the fibres of wool, cotton, or other material) to convert them into yarn, either by hand or with machinery.
  • „Mary is spinning wool.“

Slovensky

Sloveso

točiť.

  • točiť alebo spôsobiť otáčanie alebo krúžiť rýchlo
  • „Moja hlava sa točí.
  • Vyťahovať a otáčať (vlákna z vlny, bavlny alebo iného materiálu), aby sme ich premenili na priadzu, buď ručne alebo strojným zariadením.
  • „Mary točí vlnu.“

Synonymá spin 

twist whirl rotate
spiral twirl turn

Antonymá spin 

straighten untwist stand

Časovanie spin

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I spin

you spin

he/she/it spins

we spin

they spin

you spin

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I spun

you spun

he/she/it spun

we spun

they spun

you spun

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will spin

you will spin

he/she/it will spin

we will spin

they will spin

you will spin

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have spun

you have spun

he/she/it has spun

we have spun

they have spun

you have spun

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had spun

you had spun

he/she/it had spun

we had spun

they had spun

you had spun

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have spun

you will have spun

he/she/it will have spun

we will have spun

they will have spun

you will have spun

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am spinning

you are spinning

he/she/it is spinning

we are spinning

they are spinning

you are spinning

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was spinning

you were spinning

he/she/it was spinning

we were spinning

they were spinning

you were spinning

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be spinning

you will be spinning

he/she/it will be spinning

we will be spinning

they will be spinning

you will be spinning

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been spinning

you have been spinning

he/she/it has been spinning

we have been spinning

they have been spinning

you have been spinning

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been spinning

you had been spinning

he/she/it had been spinning

we had been spinning

they had been spinning

you had been spinning

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been spinning

you will have been spinning

he/she/it will have been spinning

we will have been spinning

they will have been spinning

you will have been spinning

Conditional present

I would spin

you would spin

he/she/it would spin

we would spin

they would spin

you would spin

Conditional perfect

I would have spun

you would have spun

he/she/it would have spun

we would have spun

they would have spun

you would have spun

Conditional present progressive

I would be spinning

you would be spinning

he/she/it would be spinning

we would be spinning

they would be spinning

you would be spinning

Conditional perfect progressive

I would have been spinning

you would have been spinning

he/she/it would have been spinning

we would have been spinning

they would have been spinning

you would have been spinning

Positive
Pozitívny

you spin

we Let’s spin

you spin

Negative
Negatívny

you don’t spin

we don’t spin

you don’t spin

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.