+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso strive

 

usilovať, snažiť sa, bojovať

Neurčitok

(Infinitive)

striveC2
Minulý čas

(past simple)

strove
Minulé príčastie

(Past Participle)

striven

Nepravidelné sloveso strive

Vety so strive

We strive to provide our customers with services of the highest standard.

 

Snažíme sa poskytovať našim zákazníkom služby najvyššej kvality.

2. strove minulý čas jednoduchý

Women strove for their rights for many years.

 

Ženy bojujú za ich práva už mnoho rokov.

3. striven – minulé príčastie

We have always striven to do our best in this respect.

 

Vždy sme sa snažili robiť v tomto ohľade to najlepšie.

4. striving prítomný čas priebehový

We are striving  to settle the question of our own harbour peacefully.

 

Usilujeme sa pokojne riešiť otázku nášho prístavu.

Definícia slovesa strive

Anglicky

VERB

strove, striven, striv·ing.

  • make great efforts to achieve or obtain something.
  • „national movements were striving for independence“

Slovensky

Sloveso

usilovať.

  • vynaložiť veľké úsilie na dosiahnutie alebo získanie niečoho.
  • „národné hnutia sa usilovali o nezávislosť“

Synonymá strive 

aim endeavor go all out
seek tackle assay

Antonymá strive 

neglect agree discourage

Časovanie strive

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I strive

you strive

he/she/it strives

we strive

they strive

you strive

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I strove

you strove

he/she/it strove

we strove

they strove

you strove

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will strive

you will strive

he/she/it will strive

we will strive

they will strive

you will strive

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have striven

you have striven

he/she/it has striven

we have striven

they have striven

you have striven

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had striven

you had striven

he/she/it had striven

we had striven

they had striven

you had striven

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have striven

you will have striven

he/she/it will have striven

we will have striven

they will have striven

you will have striven

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am striving

you are striving

he/she/it is striving

we are striving

they are striving

you are striving

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was striving

you were striving

he/she/it was striving

we were striving

they were striving

you were striving

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be striving

you will be striving

he/she/it will be striving

we will be striving

they will be striving

you will be striving

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been striving

you have been striving

he/she/it has been striving

we have been striving

they have been striving

you have been striving

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been striving

you had been striving

he/she/it had been striving

we had been striving

they had been striving

you had been striving

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been striving

you will have been striving

he/she/it will have been striving

we will have been striving

they will have been striving

you will have been striving

Conditional present

I would strive

you would strive

he/she/it would strive

we would strive

they would strive

you would strive

Conditional perfect

I would have striven

you would have striven

he/she/it would have striven

we would have striven

they would have striven

you would have striven

Conditional present progressive

I would be striving

you would be striving

he/she/it would be striving

we would be striving

they would be striving

you would be striving

Conditional perfect progressive

I would have been striving

you would have been striving

he/she/it would have been striving

we would have been striving

they would have been striving

you would have been striving

Positive
Pozitívny

you strive

we Let’s strive

you strive

Negative
Negatívny

you don’t strive

we don’t strive

you don’t strive

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.