+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso swim

 

plávať, preplávať

Neurčitok

(Infinitive)

swimA2
Minulý čas

(past simple)

swam
Minulé príčastie

(Past Participle)

swum

Nepravidelné sloveso swim

Vety so swim

Martin swims four lengths of the pool every day.

 

Martin každý deň zapláva štyri dĺžky bazéna.

When I realized there was going to be a storm, I quickly swam to the shore.

 

Keď som si uvedomila, že ide búrka, rýchlo som preplávala na pobrežie.

3. swum – minulé príčastie

Nikdy predtým som neplával v rieke.

4. swimmingprítomný čas priebehový

Who´s that girl in the brown cap? The one who´s swimming next to Marta.

 

Kto je to dievča v modrej čapici? To, ktoré pláva vedľa Marty.

Definícia slovesa swim

Anglicky

VERB

swam, swum, swim·ing.

  • propel the body through water by using the limbs, or (in the case of a fish or other aquatic animal) by using fins, tail, or other bodily movement.
  • „They swim in the public pool.“

Slovensky

Sloveso

plávať.

  • poháňať telo cez vodu pomocou končatín alebo (v prípade rýb alebo iných vodných živočíchov) pomocou plutiev, chvostov alebo iných telesných pohybov.
  • „Plávajú vo verejnom bazéne.“

Synonymá swim 

bathe crawl dive
float glide paddle
submerge wade move

Antonymá swim 

stop

Časovanie swim

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I swim

you swim

he/she/it swims

we swim

they swim

you swim

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I swam

you swam

he/she/it swam

we swam

they swam

you swam

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will swim

you will swim

he/she/it will swim

we will swim

they will swim

you will swim

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have swum

you have swum

he/she/it has swum

we have swum

they have swum

you have swum

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had swum

you had swum

he/she/it had swum

we had swum

they had swum

you had swum

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have swum

you will have swum

he/she/it will have swum

we will have swum

they will have swum

you will have swum

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am swimming

you are swimming

he/she/it is swimming

we are swimming

they are swimming

you are swimming

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was swimming

you were swimming

he/she/it was swimming

we were swimming

they were swimming

you were swimming

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be swimming

you will be swimming

he/she/it will be swimming

we will be swimming

they will be swimming

you will be swimming

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been swimming

you have been swimming

he/she/it has been swimming

we have been swimming

they have been swimming

you have been swimming

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been swimming

you had been swimming

he/she/it had been swimming

we had been swimming

they had been swimming

you had been swimming

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been swimming

you will have been swimming

he/she/it will have been swimming

we will have been swimming

they will have been swimming

you will have been swimming

Conditional present

I would swim

you would swim

he/she/it would swim

we would swim

they would swim

you would swim

Conditional perfect

I would have swum

you would have swum

he/she/it would have swum

we would have swum

they would have swum

you would have swum

Conditional present progressive

I would be swimming

you would be swimming

he/she/it would be swimming

we would be swimming

they would be swimming

you would be swimming

Conditional perfect progressive

I would have been swimming

you would have been swimming

he/she/it would have been swimming

we would have been swimming

they would have been swimming

you would have been swimming

Positive
Pozitívny

you swim

we Let’s swim

you swim

Negative
Negatívny

you don’t swim

we don’t swim

you don’t swim

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.