+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso swing

 

hojdať sa, kývať, prehodiť

Neurčitok

(Infinitive)

swingB2
Minulý čas

(past simple)

swung
Minulé príčastie

(Past Participle)

swung

Nepravidelné sloveso swing

Vety so swing

Marta swings her arms in a funny way when she walks.

 

Marta zábavne máva rukami, keď kráča.

The hammock swung slowly between the trees.

 

Sieť sa pomaly hojdala medzi stromami.

The man suddenly swung at me. He was holding a knife.

 

Muž sa náhle otočil ku mne. Držal nôž.

3. swung – minulé príčastie

Vietor rozkýval loď. Držte sa pevne.

4. swinging prítomný čas priebehový

I don’t like the way the lamp is swinging. It´s about to fall.

 

Nepáči sa mi, ako sa tá lampa kýve. Spadne.

Definícia slovesa swing

Anglicky

VERB

swung, swing·ing.

  • move or cause to move back and forth or from side to side while suspended or on an axis.
  • „I swung my leg over the fence“

Slovensky

Sloveso

hojdať sa, prehodiť.

  • pohybovať alebo spôsobiť pohyb dopredu a dozadu alebo zo strany na stranu, keď je zavesený alebo na osi.
  • „Prehodil som nohu cez plot.“

Synonymá swing 

curve dangle flap
fluctuate hang pitch
rotate turn wave

Antonymá swing

stay straighten be still

Časovanie swing

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I swing

you swing

he/she/it swings

we swing

they swing

you swing

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I swung

you swung

he/she/it swung

we swung

they swung

you swung

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will swing

you will swing

he/she/it will swing

we will swing

they will swing

you will swing

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have swung

you have swung

he/she/it has swung

we have swung

they have swung

you have swung

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had swung

you had swung

he/she/it had swung

we had swung

they had swung

you had swung

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have swung

you will have swung

he/she/it will have swung

we will have swung

they will have swung

you will have swung

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am swinging

you are swinging

he/she/it is swinging

we are swinging

they are swinging

you are swinging

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was swinging

you were swinging

he/she/it was swinging

we were swinging

they were swinging

you were swinging

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be swinging

you will be swinging

he/she/it will be swinging

we will be swinging

they will be swinging

you will be swinging

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been swinging

you have been swinging

he/she/it has been swinging

we have been swinging

they have been swinging

you have been swinging

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been swinging

you had been swinging

he/she/it had been swinging

we had been swinging

they had been swinging

you had been swinging

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been swinging

you will have been swinging

he/she/it will have been swinging

we will have been swinging

they will have been swinging

you will have been swinging

Conditional present

I would swing

you would swing

he/she/it would swing

we would swing

they would swing

you would swing

Conditional perfect

I would have swung

you would have swung

he/she/it would have swung

we would have swung

they would have swung

you would have swung

Conditional present progressive

I would be swinging

you would be swinging

he/she/it would be swinging

we would be swinging

they would be swinging

you would be swinging

Conditional perfect progressive

I would have been swinging

you would have been swinging

he/she/it would have been swinging

we would have been swinging

they would have been swinging

you would have been swinging

Positive
Pozitívny

you swing

we Let’s swing

you swing

Negative
Negatívny

you don’t swing

we don’t swing

you don’t swing

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.