+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso throw

 

hodiť, zahodiť

Neurčitok

(Infinitive)

throwA2
Minulý čas

(past simple)

threw
Minulé príčastie

(Past Participle)

thrown

Nepravidelné sloveso throw

Vety s throw

The player throws the ball as far as they can.

 

Hráč hádže loptu tak ďaleko, ako to je len možné.

Dievča hodilo loptu ďaleko.

3. thrown – minulé príčastie

Zahodil som všetky moje staré učebnice.

4. throwing prítomný čas priebehový

Some kids are throwing stones at our windows!

 

Niektoré deti hádžu kamene do našich okien!

Definícia slovesa throw

Anglicky

VERB

threw, thrown, throw·ing.

  • propel (something) with force through the air by a movement of the arm and hand.
    „I threw a brick through the window.“

Slovensky

Sloveso

hodiť.

  • poháňať (niečo) silou vzduchom pohybom ramena a ruky.
  • „Prehodil/vyhodil som tehlu cez okno.“

Synonymá throw (vo význame „propel something through the air“)

bunt deliver drive
fire force heave
lift push send

Synonymá throw (vo význame „confuse“)

addle astonish disturb

Antonymá throw (vo význame „propel something through the air“)

discourage pull repress

Antonymá throw (vo význame „confuse“)

calm clarify comfort

Časovanie throw

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I throw

you throw

he/she/it throws

we throw

they throw

you throw

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I threw

you threw

he/she/it threw

we threw

they threw

you threw

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will throw

you will throw

he/she/it will throw

we will throw

they will throw

you will throw

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have thrown

you have thrown

he/she/it has thrown

we have thrown

they have thrown

you have thrown

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had thrown

you had thrown

he/she/it had thrown

we had thrown

they had thrown

you had thrown

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have thrown

you will have thrown

he/she/it will have thrown

we will have thrown

they will have thrown

you will have thrown

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am throwing

you are throwing

he/she/it is throwing

we are throwing

they are throwing

you are throwing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was throwing

you were throwing

he/she/it was throwing

we were throwing

they were throwing

you were throwing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be throwing

you will be throwing

he/she/it will be throwing

we will be throwing

they will be throwing

you will be throwing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been throwing

you have been throwing

he/she/it has been throwing

we have been throwing

they have been throwing

you have been throwing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been throwing

you had been throwing

he/she/it had been throwing

we had been throwing

they had been throwing

you had been throwing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been throwing

you will have been throwing

he/she/it will have been throwing

we will have been throwing

they will have been throwing

you will have been throwing

Conditional present

I would throw

you would throw

he/she/it would throw

we would throw

they would throw

you would throw

Conditional perfect

I would have thrown

you would have thrown

he/she/it would have thrown

we would have thrown

they would have thrown

you would have thrown

Conditional present progressive

I would be throwing

you would be throwing

he/she/it would be throwing

we would be throwing

they would be throwing

you would be throwing

Conditional perfect progressive

I would have been throwing

you would have been throwing

he/she/it would have been throwing

we would have been throwing

they would have been throwing

you would have been throwing

Positive
Pozitívny

you throw

we Let’s throw

you throw

Negative
Negatívny

you don’t throw

we don’t throw

you don’t throw

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.