+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso tread

 

šliapať, stúpať

Neurčitok

(Infinitive)

treadC2
Minulý čas

(past simple)

trod
Minulé príčastie

(Past Participle)

trodden; trod

Nepravidelné sloveso tread

Vety s tread

In some regions people still traditionally tread grapes to make wine.

 

V niektorých regiónoch ľudia stále tradične šliapu hrozno, aby vyrobili víno.

Vyšliapali sme chodník v kríkoch.

3. trodden; trod – minulé príčastie

Oops! I think I´ve just trodden; trod on your phone.

 

Hups! Myslím, že som práve stúpol na tvoj mobil.

4. treading prítomný čas priebehový

You´re treading on dangerous ground, my dear.

 

Šliapeš po nebezpečnej pôde, môj drahý.

Definícia slovesa tread

Anglicky

VERB

trod; trodden, tread·ing.

  • walk in a specified way.
  • „In order to swim, you have to learn to tread water first.“

Slovensky

Sloveso

šliapať.

  • chodiť špecifikovaným spôsobom
  • „Ak chcete plávať, musíte sa naučiť najprv šliapať vodu.“

Synonymá tread 

squash step on trample
crush foot hike

Antonymá tread 

encourage let go release

Časovanie tread

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I tread

you tread

he/she/it treads

we tread

they tread

you tread

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I trod

you trod

he/she/it trod

we trod

they trod

you trod

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will tread

you will tread

he/she/it will tread

we will tread

they will tread

you will tread

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have trodden; trod

you have trodden; trod

he/she/it has trodden; trod

we have trodden; trod

they have trodden; trod

you have trodden; trod

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had trodden; trod

you had trodden; trod

he/she/it had trodden; trod

we had trodden; trod

they had trodden; trod

you had trodden; trod

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have trodden; trod

you will have trodden; trod

he/she/it will have trodden; trod

we will have trodden; trod

they will have trodden; trod

you will have trodden; trod

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am treading

you are treading

he/she/it is treading

we are treading

they are treading

you are treading

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was treading

you were treading

he/she/it was treading

we were treading

they were treading

you were treading

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be treading

you will be treading

he/she/it will be treading

we will be treading

they will be treading

you will be treading

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been treading

you have been treading

he/she/it has been treading

we have been treading

they have been treading

you have been treading

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been treading

you had been treading

he/she/it had been treading

we had been treading

they had been treading

you had been treading

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been treading

you will have been treading

he/she/it will have been treading

we will have been treading

they will have been treading

you will have been treading

Conditional present

I would tread

you would tread

he/she/it would tread

we would tread

they would tread

you would tread

Conditional perfect

I would have trodden; trod

you would have trodden; trod

he/she/it would have trodden; trod

we would have trodden; trod

they would have trodden; trod

you would have trodden; trod

Conditional present progressive

I would be treading

you would be treading

he/she/it would be treading

we would be treading

they would be treading

you would be treading

Conditional perfect progressive

I would have been treading

you would have been treading

he/she/it would have been treading

we would have been treading

they would have been treading

you would have been treading

Positive
Pozitívny

you tread

we Let’s tread

you tread

Negative
Negatívny

you don’t tread

we don’t tread

you don’t tread

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.