+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso wind

 

nakrútiť, stočiť, natiahnuť

Neurčitok

(Infinitive)

windC2
Minulý čas

(past simple)

wound
Minulé príčastie

(Past Participle)

wound

Nepravidelné sloveso wind

Vety s wind

My grandpa has a collection of about ten old clocks which he regularly winds.

 

Moj dedko má zbierku okolo desiatich starých hodín, ktoré pravidelne naťahuje.

The stream wound picturesquely among the hills.

 

Tok sa malebne stočil medzi kopcami.

3. wound – minulé príčastie

She has never wound the twine around her finger.

 

Nikdy neovinula povraz okolo prsta.

In the beautiful park, there is a path winding along the lake.

V krásnom parku je chodník tiahnuci sa pozdĺž jazera.

Definícia slovesa wind

Anglicky

VERB

wound, wind·ing.

  • move in or take a twisting or spiral course.
  • „the path wound among olive trees“
  • „Wind the clock.“

Slovensky

Sloveso

nakrútiť, natiahnuť.

  • pohybovať sa alebo absolvovať krútiaci alebo špirálový priebeh.
  • „cesta sa stočila pomedzi olivovníky“
  • „Natiahni hodiny.“

Synonymá wind 

curl curve loop
meander ramble twist

Antonymá wind

straighten free let go

Časovanie wind

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I wind

you wind

he/she/it winds

we wind

they wind

you wind

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I wound

you wound

he/she/it wound

we wound

they wound

you wound

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will wind

you will wind

he/she/it will wind

we will wind

they will wind

you will wind

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have wound

you have wound

he/she/it has wound

we have wound

they have wound

you have wound

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had wound

you had wound

he/she/it had wound

we had wound

they had wound

you had wound

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have wound

you will have wound

he/she/it will have wound

we will have wound

they will have wound

you will have wound

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am winding

you are winding

he/she/it is winding

we are winding

they are winding

you are winding

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was winding

you were winding

he/she/it was winding

we were winding

they were winding

you were winding

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be winding

you will be winding

he/she/it will be winding

we will be winding

they will be winding

you will be winding

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been winding

you have been winding

he/she/it has been winding

we have been winding

they have been winding

you have been winding

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been winding

you had been winding

he/she/it had been winding

we had been winding

they had been winding

you had been winding

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been winding

you will have been winding

he/she/it will have been winding

we will have been winding

they will have been winding

you will have been winding

Conditional present

I would wind

you would wind

he/she/it would wind

we would wind

they would wind

you would wind

Conditional perfect

I would have wound

you would have wound

he/she/it would have wound

we would have wound

they would have wound

you would have wound

Conditional present progressive

I would be winding

you would be winding

he/she/it would be winding

we would be winding

they would be winding

you would be winding

Conditional perfect progressive

I would have been winding

you would have been winding

he/she/it would have been winding

we would have been winding

they would have been winding

you would have been winding

Positive
Pozitívny

you wind

we Let’s wind

you wind

Negative
Negatívny

you don’t wind

we don’t wind

you don’t wind

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.