+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso awake

 

 

prebudiť, zobudiť sa, byť hore, bdieť

Neurčitok

(Infinitive)

awakeB1
Minulý čas

(past simple)

awaked; awoke
Minulé príčastie

(Past Participle)

awaked; awoken; awoke

Nepravidelné sloveso awake

Vety s awake

Her arrival will probably awake some memories.

 

 

Jej príchod pravdepodobne prebudí niektoré spomienky.

2. awaked; awoke minulý čas jednoduchý

A strange noise awaked; awoke her in the middle of the night.

 

Divný zvuk ju zobudil uprostred noci.

When they finally awaked; awoke from a long sleep, they didn’t know where they were.

 

Keď sa konečne prebudili z dlhého spánku, nevedeli kde boli.

3. awaked; awoken; awoke – minulé príčastie

I am afraid that their proposal has awaked; woken; awoke old disagreements between parties.

 

Obávam sa, že ich návrh vyvolal staré nezhody medzi stranami.

Pacient sa pomaly prebúdza.

Definícia slovesa awake

Anglicky

VERB

awaked; awoke, awoken, awak·ing.

  • stop sleeping;
  • wake from sleep.
  • „She awoke to find the streets covered in snow.“

Slovensky

Sloveso

prebudiť, zobudiť sa.

  • prestať spať;
  • prebudiť sa zo spánku.
  • „Prebudila sa, aby našla ulice pokryté snehom.“

Synonymá awake (vo význame „become alert or cause to rise from sleep“)

awaken get up wake up

Synonymá awake (vo význame „become or make aware“)

awaken activate alert

Antonymá awake (vo význame „become alert or cause to rise from sleep“)

deaden go to sleep sleep

Antonymá awake (vo význame „become or make aware“)

bore calm discourage

Časovanie awake

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I awake

you awake

he/she/it awakes

we awake

they awake

you awake

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I awaked; awoke

you awaked; awoke

he/she/it awaked; awoke

we awaked; awoke

they awaked; awoke

you awaked; awoke

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will awake

you will awake

he/she/it will awake

we will awake

they will awake

you will awake

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have awaked; awoken; awoke

you have awaked; awoken; awoke

he/she/it has awaked; awoken; awoke

we have awaked; awoken; awoke

they have awaked; awoken; awoke

you have awaked; awoken; awoke

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had awaked; awoken; awoke

you had awaked; awoken; awoke

he/she/it had awaked; awoken; awoke

we had awaked; awoken; awoke

they had awaked; awoken; awoke

you had awaked; awoken; awoke

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have awaked; awoken; awoke

you will have awaked; awoken; awoke

he/she/it will have awaked; awoken; awoke

we will have awaked; awoken; awoke

they will have awaked; awoken; awoke

you will have awaked; awoken; awoke

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am awaking

you are awaking

he/she/it is awaking

we are awaking

they are awaking

you are awaking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was awaking

you were awaking

he/she/it was awaking

we were awaking

they were awaking

you were awaking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be awaking

you will be awaking

he/she/it will be awaking

we will be awaking

they will be awaking

you will be awaking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been awaking

you have been awaking

he/she/it has been awaking

we have been awaking

they have been awaking

you have been awaking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been awaking

you had been awaking

he/she/it had been awaking

we had been awaking

they had been awaking

you had been awaking

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been awaking

you will have been awaking

he/she/it will have been awaking

we will have been awaking

they will have been awaking

you will have been awaking

Conditional present

I would awake

you would awake

he/she/it would awake

we would awake

they would awake

you would awake

Conditional perfect

I would have awaked; awoken; awoke

you would have awaked; awoken; awoke

he/she/it would have awaked; awoken; awoke

we would have awaked; awoken; awoke

they would have awaked; awoken; awoke

you would have awaked; awoken; awoke

Conditional present progressive

I would be awaking

you would be awaking

he/she/it would be awaking

we would be awaking

they would be awaking

you would be awaking

Conditional perfect progressive

I would have been awaking

you would have been awaking

he/she/it would have been awaking

we would have been awaking

they would have been awaking

you would have been awaking

Positive
Pozitívny

you awake

we Let’s awake

you awake

Negative
Negatívny

you don’t awake

we don’t awake

you don’t awake

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.