+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso become

 

stať sa

Neurčitok

(Infinitive)

becomeA2
Minulý čas

(past simple)

became
Minulé príčastie

(Past Participle)

become

Nepravidelné sloveso become

Vety s become

Môj syn sa chce stať zubárom.

Zapamätaj si jej tvár. Jedného dňa sa stane kráľovnou.

2. becameminulý čas jednoduchý

Po nejakom čase sa ukázalo, že bol podvodník.

Po jeho smrti sa stal život pre jeho manželku neznesiteľným.

3. become – minulé príčastie

Je mi jasné, že ma nemiluješ.

Váš syn sa stal pekným/príťažlivým mužom.

4. becomingprítomný čas priebehový

Stáva sa to neúnosným!

Definícia slovesa become

Anglicky

VERB

(used without object), became, becom·ing.

  • to come, change, or grow to be (as specified):
  • He became tired.

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu),

stať sa.

  • prísť, zmeniť sa alebo vyrásť do (niečoho):
  • Stal sa unaveným.

Synonymá become (vo význame „evolve into“)

come develop into grow into
turn into convert incline

Synonymá become (vo význame „enhance“)

belong to accord adorn

Antonymá become (vo význame „evolve into“)

remain stagnate

Antonymá become (vo význame „enhance“)

decrease disagree hurt

Časovanie become

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I become

you become

he/she/it becomes

we become

they become

you become

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I became

you became

he/she/it became

we became

they became

you became

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will become

you will become

he/she/it will become

we will become

they will become

you will become

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have become

you have become

he/she/it has become

we have become

they have become

you have become

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had become

you had become

he/she/it had become

we had become

they had become

you had become

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have become

you will have become

he/she/it will have become

we will have become

they will have become

you will have become

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am becoming

you are becoming

he/she/it is becoming

we are becoming

they are becoming

you are becoming

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was becoming

you were becoming

he/she/it was becoming

we were becoming

they were becoming

you were becoming

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be becoming

you will be becoming

he/she/it will be becoming

we will be becoming

they will be becoming

you will be becoming

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been becoming

you have been becoming

he/she/it has been becoming

we have been becoming

they have been becoming

you have been becoming

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been becoming

you had been becoming

he/she/it had been becoming

we had been becoming

they had been becoming

you had been becoming

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been becoming

you will have been becoming

he/she/it will have been becoming

we will have been becoming

hey will have been becoming

you will have been becoming

Conditional present

I would become

you would become

he/she/it would become

we would become

they would become

you would become

Conditional perfect

I would have become

you would have become

he/she/it would have become

we would have become

they would have become

you would have become

Conditional present progressive

I would be becoming

you would be becoming

he/she/it would be becoming

we would be becoming

they would be becoming

you would be becoming

Conditional perfect progressive

I would have been becoming

you would have been becoming

he/she/it would have been becoming

we would have been becoming

they would have been becoming

you would have been becoming

Positive
Pozitívny

you become

we Let’s become

you become

Negative
Negatívny

you don’t become

we don’t become

you don’t become

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.