+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso bend

 

ohnúť, zohnúť, skrčiť, prikrčiť

Neurčitok

(Infinitive)

bendB2
Minulý čas

(past simple)

bent
Minulé príčastie

(Past Participle)

bent;bended

Nepravidelné sloveso bend

Vety s bend

Toto potrubie nie je flexibilné. Neohne sa.

Could you please pick this box up for me? I can´t bend.

 

Môžeš mi prosím ťa podať tú krabicu? Nemôžem sa zohnúť.

She bent her knees to sit down but someone pushed the chair and she fell on the floor.

 

Skrčila kolená, aby si sadla, ale niekto posunul stoličku a ona spadla na zem.

Grandpa bent forward and patter me on the head.

 

Dedo sa zohol vpred a poklepal ma po hlave.

3. bent; bended – minulé príčastie

Now that you´ve bent; bended your knees try to stay still for three minutes.

 

Teraz, keď si ohol kolená, pokús sa tak zostať ešte tri minúty.

Prečo sa takto ohýbaš v páse?

Definícia slovesa bend

Anglicky

VERB

bent, bent; bended, bend·ing.

  • shape or force (something straight) into a curve or angle.
  • „the wire has to be bent back tightly“

Slovensky

Sloveso

ohnúť.

  • tvarovať (niečo rovné) do krivky alebo uhlu.
  • „drôt musí byť pevne ohnutý“

Synonymá bend (vo význame „form or cause a curve“)

bow buckle crouch
curl flex twist

Synonymá bend (vo význame „persuade; influence“)

mold sway yield

Antonymá bend (vo význame „form or cause a curve“)

straighten beautify rise

Antonymá bend (vo význame „persuade; influence“)

neglect straighten

Časovanie bend

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I bend

you bend

he/she/it bends

we bend

they bend

you bend

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I bent

you bent

he/she/it bent

we bent

they bent

you bent

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will bend

you will bend

he/she/it will bend

we will bend

they will bend

you will bend

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have bent; bended

you have bent; bended

he/she/it has bent; bended

we have bent; bended

they have bent; bended

you have bent; bended

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had bent; bended

you had bent; bended

he/she/it had bent; bended

we had bent; bended

they had bent; bended

you had bent; bended

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have bent; bended

you will have bent; bended

he/she/it will have bent; bended

we will have bent; bended

they will have bent; bended

you will have bent; bended

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am bending

you are bending

he/she/it is bending

we are bending

they are bending

you are bending

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was bending

you were bending

he/she/it was bending

we were bending

they were bending

you were bending

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be bending

you will be bending

he/she/it will be bending

we will be bending

they will be bending

you will be bending

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been bending

you have been bending

he/she/it has been bending

we have been bending

they have been bending

you have been bending

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been bending

you had been bending

he/she/it had been bending

we had been bending

they had been bending

you had been bending

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been bending

you will have been bending

he/she/it will have been bending

we will have been bending

they will have been bending

you will have been bending

Conditional present

I would bend

you would bend

he/she/it would bend

we would bend

they would bend

you would bend

Conditional perfect

I would have bent; bended

you would have bent; bended

he/she/it would have bent; bended

we would have bent; bended

they would have bent; bended

you would have bent; bended

Conditional present progressive

I would be bending

you would be bending

he/she/it would be bending

we would be bending

they would be bending

you would be bending

Conditional perfect progressive

I would have been bending

you would have been bending

he/she/it would have been bending

we would have been bending

they would have been bending

you would have been bending

Positive
Pozitívny

you bend

we Let’s bend

you bend

Negative
Negatívny

you don’t bend

we don’t bend

you don’t bend

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.