+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso rise

 

stúpať, vychádzať, vzrásť

Neurčitok

(Infinitive)

riseB1
Minulý čas

(past simple)

rose
Minulé príčastie

(Past Participle)

risen

Nepravidelné sloveso rise

Vety s rise

V lete slnko vychádza skoro.

Food prices rose by as much as 20% last year.

 

Ceny potravín vlani vzrástli o 20%.

3. risen – minulé príčastie

The number of people who use smarthpones has risen considerably over the last three years.

 

Počet ľudí, ktorí používajú smartfóny v posledných troch rokoch značne stúpol.

The sun´s rising.We´ve been working all night.

 

Slnko vychádza. Pracovali sme celú noc.

Definícia slovesa rise

Anglicky

VERB

(used without object), rose, risen, ris·ing.

  • to get up from a lying, sitting, or kneeling posture; assume an upright position:
  • She rose and walked over to greet me.
  • With great effort he rose to his knees.

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu), vstať, stúpať, vychádzať.

  • vstať z ľahu, sedu alebo kľaku; zaujať vzpriamenú polohu:
  • Vstala a prišla ku mne, aby ma privítala.
  • S veľkou námahou vstal na kolená.

Synonymá rise (vo význame „get up; ascend“)

climb grow lift
move up push up rocket

Synonymá rise (vo význame „increase, grow“)

accelerate advance build
double expand go up

Synonymá rise (vo význame „progress in business“)

advance flourish progress

Synonymá rise (vo význame „become apparent“)

begin come develop
emerge go happen

Synonymá rise (vo význame „rebel“)

mount mutiny resist

Antonymá rise (vo význame „get up; ascend“)

descend calm drop

Antonymá rise (vo význame „increase, grow“)

contract decelerate decline

Antonymá rise (vo význame „progress in business“)

fail comply drop

Antonymá rise (vo význame „become apparent“)

end leave stop

Antonymá rise (vo význame „rebel“)

obey cooperate fall

Časovanie rise

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I rise

you rise

he/she/it rises

we rise

they rise

you rise

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I rose

you rose

he/she/it rose

we rose

they rose

you rose

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will rise

you will rise

he/she/it will rise

we will rise

they will rise

you will rise

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have risen

you have risen

he/she/it has risen

we have risen

they have risen

you have risen

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had risen

you had risen

he/she/it had risen

we had risen

they had risen

you had risen

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have risen

you will have risen

he/she/it will have risen

we will have risen

they will have risen

you will have risen

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am rising

you are rising

he/she/it is rising

we are rising

they are rising

you are rising

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was rising

you were rising

he/she/it was rising

we were rising

they were rising

you were rising

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be rising

you will be rising

he/she/it will be rising

we will be rising

they will be rising

you will be rising

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been rising

you have been rising

he/she/it has been rising

we have been rising

they have been rising

you have been rising

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been rising

you had been rising

he/she/it had been rising

we had been rising

they had been rising

you had been rising

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been rising

you will have been rising

he/she/it will have been rising

we will have been rising

they will have been rising

you will have been rising

Conditional present

I would rise

you would rise

he/she/it would rise

we would rise

they would rise

you would rise

Conditional perfect

I would have risen

you would have risen

he/she/it would have risen

we would have risen

they would have risen

you would have risen

Conditional present progressive

I would be rising

you would be rising

he/she/it would be rising

we would be rising

they would be rising

you would be rising

Conditional perfect progressive

I would have been rising

you would have rising

he/she/it would have been rising

we would have been rising

they would have been rising

you would have been rising

Positive
Pozitívny

you rise

we Let’s rise

you rise

Negative
Negatívny

you don’t rise

we don’t rise

you don’t rise

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.