+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso blow

 

fúkať

Neurčitok

(Infinitive)

blowB1
Minulý čas

(past simple)

blew
Minulé príčastie

(Past Participle)

blown

Nepravidelné sloveso blow

Vety s blow

The wind always blow really hard on these hills.

 

Na týchto vrchoch vietor vždy fúka veľmi silno.

Blow the candles and then we´ll eat the cake.

 

Sfúkni sviečky a potom pôjdeme jesť koláč.

There was such a strong wind that it blew my hat off.

 

Bol tu tak silný vietor, že mi odfúkol čiapku.

Vyfukoval dymové krúžky, aby sa ukázal.

3. blown – minulé príčastie

Všetky sviečky sfúkol na jedenkrát.

Fúkaš mi dym do tváre!

Definícia slovesa blow

Anglicky

VERB

blew, blown, blow·ing.

  • (wind) move creating an air current.
  • „a cold breeze was blowing in off the sea“

Slovensky

Sloveso

fúkať.

  • (vietor) pohybovať vytváraním prúdu vzduchu.
  • „studený vietor fúkal z mora“

Synonymá blow (vo význame „blast, rush of air, wind“)

drive flow pump
rush stream wave

Synonymá blow (vo význame „make sound, usually with instrument“)

blast play blare

Synonymá blow (vo význame „leave suddenly“)

go depart split

Synonymá blow (vo význame „ruin chance“)

fail flounder goof

Synonymá blow (vo význame „use up money“)

squander waste spend

Antonymá blow (vo význame „blast, rush of air, wind“)

retard compress contract

Antonymá blow (vo význame „make sound, usually with instrument“)

arrive come come in

Antonymá blow (vo význame „use up money“)

hoard save arrive

Časovanie blow

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I blow

you blow

he/she/it blows

we blow

they blow

you blow

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I blew

you blew

he/she/it blew

we blew

they blew

you blew

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will blow

you will blow

he/she/it will blow

we will blow

they will blow

you will blow

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have blown

you have blown

he/she/it has blown

we have blown

they have blown

you have blown

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had blown

you had blown

he/she/it had blown

we had blown

they had blown

you had blown

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have blown

you will have blown

he/she/it will have blown

we will have blown

they will have blown

you will have blown

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am blowing

you are blowing

he/she/it is blowing

we are blowing

they are blowing

you are blowing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was blowing

you were blowing

he/she/it was blowing

we were blowing

they were blowing

you were blowing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be blowing

you will be blowing

he/she/it will be blowing

we will be blowing

they will be blowing

you will be blowing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been blowing

you have been blowing

he/she/it has been blowing

we have been blowing

they have been blowing

you have been blowing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been blowing

you had been blowing

he/she/it had been blowing

we had been blowing

they had been blowing

you had been blowing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been blowing

you will have been blowing

he/she/it will have been blowing

we will have been blowing

they will have been blowing

you will have been blowing

Conditional present

I would blow

you would blow

he/she/it would blow

we would blow

they would blow

you would blow

Conditional perfect

I would have blown

you would have blown

he/she/it would have blown

we would have blown

they would have blown

you would have blown

Conditional present progressive

I would be blowing

you would be blowing

he/she/it would be blowing

we would be blowing

they would be blowing

you would be blowing

Conditional perfect progressive

I would have been blowing

you would have been blowing

he/she/it would have been blowing

we would have been blowing

they would have been blowing

you would have been blowing

Positive
Pozitívny

you blow

we Let’s blow

you blow

Negative
Negatívny

you don’t blow

we don’t blow

you don’t blow

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.