+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso spend

 

stráviť, minúť, plytvať

Neurčitok

(Infinitive)

spendA2
Minulý čas

(past simple)

spent
Minulé príčastie

(Past Participle)

spent

Nepravidelné sloveso spend

Vety so spend

Všetky naše prázdniny trávime na pláži.

Andrea míňa vela peňazí na oblečenie.

I spent the last week of January in the mountains.

 

Posledný januárový týždeň som strávil/a v horách.

I can´t believe you spent half of your salary on such crap.

 

Nedokážem tomu uveriť, že si minul polovicu tvojej výplaty na takú hlúposť.

3. spent – minulé príčastie

I´ve already spent all my pocket money and it´s only the middle of the month.

 

Už som minul celé vreckové a to je iba polka mesiaca.

We´ve just spent a weekend with Petra´s parents.

 

Práve sme strávili víkend s Petrinými rodičmi.

4. spendingprítomný čas priebehový

My savings are gone and we´re now spending Lucas´s money.

 

Moje úspory sú preč a teraz míňame Lukášove peniaze.

Definícia slovesa spend

Anglicky

VERB

(used with object), spent, spend·ing.

  • to pay out, disburse, or expend; dispose of (money, wealth, resources, etc.):
  • resisting the temptation to spend one’s money.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), míňať.

  • vyplatiť, zaplatiť, alebo vynaložiť finančné prostriedky; disponovať (peniazmi, ​​bohatstvom, zdrojmi, atď.):
  • odolať pokušeniu utrácať svoje peniaze.

Synonymá spend (vo význame „give, pay out“)

allocate consume donate
drop employ give
invest put in use

Synonymá spend (vo význame „use time; occupy“)

consume devote employ
go put in waste

Antonymá spend (vo význame „give, pay out“)

build hold keep

Antonymá spend (vo význame „use time; occupy“)

build create save

Časovanie spend

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I spend

you spend

he/she/it spends

we spend

they spend

you spend

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I spent

you spent

he/she/it spent

we spent

they spent

you spent

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will spend

you will spend

he/she/it will spend

we will spend

they will spend

you will spend

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have spent

you have spent

he/she/it has spent

we have spent

they have spent

you have spent

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had spent

you had spent

he/she/it had spent

we had spent

they had spent

you had spent

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have spent

you will have spent

he/she/it will have spent

we will have spent

they will have spent

you will have spent

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am spending

you are spending

he/she/it is spending

we are spending

they are spending

you are spending

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was spending

you were spending

he/she/it was spending

we were spending

they were spending

you were spending

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be spending

you will be spending

he/she/it will be spending

we will be spending

they will be spending

you will be spending

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been spending

you have been spending

he/she/it has been spending

we have been spending

they have been spending

you have been spending

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been spending

you had been spending

he/she/it had been spending

we had been spending

they had been spending

you had been spending

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been spending

you will have been spending

he/she/it will have been spending

we will have been spending

they will have been spending

you will have been spending

Conditional present

I would spend

you would spend

he/she/it would spend

we would spend

they would spend

you would spend

Conditional perfect

I would have spent

you would have spent

he/she/it would have spent

we would have spent

they would have spent

you would have spent

Conditional present progressive

I would be spending

you would be spending

he/she/it would be spending

we would be spending

they would be spending

you would be spending

Conditional perfect progressive

I would have been spending

you would have been spending

he/she/it would have been spending

we would have been spending

they would have been spending

you would have been spending

Positive
Pozitívny

you spend

we Let’s spend

you spend

Negative
Negatívny

you don’t spend

we don’t spend

you don’t spend

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.