+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso dream

 

snívať

Neurčitok

(Infinitive)

dreamA2
Minulý čas

(past simple)

dreamt/dreamed
Minulé príčastie

(Past Participle)

dreamt/dreamed

Nepravidelné sloveso dream

Vety s dream

Snívam o tom mať deti.

I sometimes dream about Lucy – my old friend from school

 

Niekedy snívam o Lucii – mojej starej kamarátke zo školy.

Peter sníva o tom, že jedného dňa bude bohatý.

2. dreamt/dreamedminulý čas jednoduchý

Last night I dreamt/dreamed that I was a little boy again.

Minulú noc sa mi snívalo, že som bol znova malý chlapec.

When I was at university, I dreamt/dreamed of a career in advertising.

 

Keď som bol/a na univerzite, tak som sníval/a o kariére v reklame.

3. dreamt/dreamed – minulé príčastie

Nikdy som nesníval/a o tom, že dokážem zájsť tak ďaleko.

Sníval o nej veľakrát.

4. dreamingprítomný čas priebehový

Look at the dog! He´s probably dreaming, he´s chasing a cat!

Pozri sa na psa! Pravdepodobne sníva, že prenasleduje mačku!

Definícia slovesa dream

Anglicky

VERB

dreamt; dreamed, dream·ing.

  • experience dreams during sleep.
  • „I dreamed about her last night.“

Slovensky

Sloveso

snívať, sniť.

  • zažiť sny počas spánku.
  • „Sníval som o nej minulú noc.“

Synonymá dream

create brainstorm daydream
fantasize visualize think

Antonymá dream

despise dislike hate

Časovanie dream

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I dream

you dream

he/she/it dreams

we dream

they dream

you dream

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I dreamt; dreamed

you dreamt; dreamed

he/she/it dreamt; dreamed

we dreamt; dreamed

they dreamt; dreamed

you dreamt; dreamed

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will dream

you will dream

he/she/it will dream

we will dream

they will dream

you will dream

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have dreamt; dreamed

you have dreamt; dreamed

he/she/it has dreamt; dreamed

we have dreamt; dreamed

they have dreamt; dreamed

you have dreamt; dreamed

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had dreamt; dreamed

you had dreamt; dreamed

he/she/it had dreamt; dreamed

we had dreamt; dreamed

they had dreamt; dreamed

you had dreamt; dreamed

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have dreamt; dreamed

you will have dreamt; dreamed

he/she/it will have dreamt; dreamed

we will have dreamt; dreamed

they will have dreamt; dreamed

you will have dreamt; dreamed

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am dreaming

you are dreaming

he/she/it is dreaming

we are dreaming

they are dreaming

you are dreaming

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was dreaming

you were dreaming

he/she/it was dreaming

we were dreaming

they were dreaming

you were dreaming

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be dreaming

you will be dreaming

he/she/it will be dreaming

we will be dreaming

they will be dreaming

you will be dreaming

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been dreaming

you have been dreaming

he/she/it has been dreaming

we have been dreaming

they have been dreaming

you have been dreaming

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been dreaming

you had been dreaming

he/she/it had been dreaming

we had been dreaming

they had been dreaming

you had been dreaming

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been dreaming

you will have been dreaming

he/she/it will have been dreaming

we will have been dreaming

hey will have been dreaming

you will have been dreaming

Conditional present

I would dream

you would dream

he/she/it would dream

we would dream

they would dream

you would dream

Conditional perfect

I would have dreamt; dreamed

you would have dreamt; dreamed

he/she/it would have dreamt; dreamed

we would have dreamt; dreamed

they would have dreamt; dreamed

you would have dreamt; dreamed

Conditional present progressive

I would be dreaming

you would be dreaming

he/she/it would be dreaming

we would be dreaming

they would be dreaming

you would be dreaming

Conditional perfect progressive

I would have been dreaming

you would have been dreaming

he/she/it would have been dreaming

we would have been dreaming

they would have been dreaming

you would have been dreaming

Positive
Pozitívny

you dream

we Let’s dream

you dream

Negative
Negatívny

you don’t dream

we don’t dream

you don’t dream

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.