+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso think

 

myslieť, premýšľať, vymyslieť, uvažovať

Neurčitok

(Infinitive)

thinkA2
Minulý čas

(past simple)

thought
Minulé príčastie

(Past Participle)

thought

Nepravidelné sloveso think

Vety s think

Myslím, že máš pravdu.

Andrea thinks I love her, and I don’t know how to tell her I don’t.

 

Andrea si myslí, že ju milujem a ja neviem, ako jej povedať, že nie.

2. thoughtminulý čas jednoduchý

Myslela som si, že mi chceš pomôcť.

3. thought – minulé príčastie

I´ve never thought someone could be so irresponsible.

 

Nikdy som si nemyslel, že by niekto mohol byť tak nezodpovedný.

4. thinkingprítomný čas priebehový

Na čo myslíš?

Definícia slovesa think

Anglicky

VERB

(used without object), thought, think·ing.

  • to have a conscious mind, to some extent of reasoning, remembering experiences, making rational decisions, etc..

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu), myslieť, premýšľať.

  • myslel, myslí. mať vedomú myseľ, uvažovať, reflektovať skúsenosti, robiť racionálne rozhodnutia, atď.

Synonymá think (vo význame „believe; anticipate“)

assume consider see
feel understand realize

Synonymá think (vo význame „contemplate“)

appreciate consider figure out
reflect resolve speculate

Synonymá think (vo význame „remember“)

recall recollect reminisce

Antonymá think (vo význame „believe; anticipate“)

disbelieve doubt fail

Antonymá think (vo význame „contemplate“)

disregard ignore neglect

Antonymá think (vo význame „remember“)

forget disbelieve disregard

Časovanie think

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I think

you think

he/she/it thinks

we think

they think

you think

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I thought

you thought

he/she/it thought

we thought

they thought

you thought

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will think

you will think

he/she/it will think

we will think

they will think

you will think

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have thought

you have thought

he/she/it has thought

we have thought

they have thought

you have thought

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had thought

you had thought

he/she/it had thought

we had thought

they had thought

you had thought

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have thought

you will have thought

he/she/it will have thought

we will have thought

they will have thought

you will have thought

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am thinking

you are thinking

he/she/it is thinking

we are thinking

they are thinking

you are thinking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was thinking

you were thinking

he/she/it was thinking

we were thinking

they were thinking

you were thinking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be thinking

you will be thinking

he/she/it will be thinking

we will be thinking

they will be thinking

you will be thinking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been thinking

you have been thinking

he/she/it has been thinking

we have been thinking

they have been thinking

you have been thinking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been thinking

you had been thinking

he/she/it had been thinking

we had been thinking

they had been thinking

you had been thinking

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been thinking

you will have been thinking

he/she/it will have been thinking

we will have been thinking

they will have been thinking

you will have been thinking

Conditional present

I would think

you would think

he/she/it would think

we would think

they would think

you would think

Conditional perfect

I would have thought

you would have thought

he/she/it would have thought

we would have thought

they would have thought

you would have thought

Conditional present progressive

I would be thinking

you would be thinking

he/she/it would be thinking

we would be thinking

they would be thinking

you would be thinking

Conditional perfect progressive

I would have been thinking

you would have been thinking

he/she/it would have been thinking

we would have been thinking

they would have been thinking

you would have been thinking

Positive
Pozitívny

you think

we Let’s think

you think

Negative
Negatívny

you don’t think

we don’t think

you don’t think

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.