+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso fling

 

pohadzovať, hádzať

Neurčitok

(Infinitive)

flingC2
Minulý čas

(past simple)

flung
Minulé príčastie

(Past Participle)

flung

Nepravidelné sloveso fling

Vety s fling

The fact that you´ve had a bad day doesn’t mean you can fling my stuff like that. Pick it up.

 

Skutočnosť, že si mal zlý deň, neznamená, že môžeš takto pohadzovať moje veci. Zdvihni to.

Katie took a vase and flung it across the room bud missed her target. Ivan had already left and closed the door behind him.

 

Katie vzala vázu a hodila ju cez izbu, ale minula svoj terč. Ivan už odišiel z izby a zavrel za sebou dvere.

A year after Milan´s wife was killed in a car crash, he flung himself under a train.

 

Rok po tom, ako bola Milanova manželka zavraždená pri autonehode, on sa hodil pod vlak.

3. flung – minulé príčastie

Niekto práve po mne hodil kameň.

4. flinging prítomný čas priebehový

The monkey was up the tree, flinging nuts to the ground.

 

Opica bola hore na strome, hádzajúc orechy na zem.

Definícia slovesa fling

Anglicky

VERB

flung, fling·ing.

  • throw or hurl forcefully.
  • „he picked up the stones and flung them away“

Slovensky

Sloveso

pohadzovať.

  • hodiť alebo vrhať silne/energicky.
  • „zdvihol kamene a odhodil ich preč “

Synonymá fling 

dump heave hurl
jerk lob sling

Antonymá fling

hold keep receive

Časovanie fling

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I fling

you fling

he/she/it flings

we fling

they fling

you fling

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I flung

you flung

he/she/it flung

we flung

they flung

you flung

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will fling

you will fling

he/she/it will fling

we will fling

they will fling

you will fling

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have flung

you have flung

he/she/it has flung

we have flung

they have flung

you have flung

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had flung

you had flung

he/she/it had flung

we had flung

they had flung

you had flung

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have flung

you will have flung

he/she/it will have flung

we will have flung

they will have flung

you will have flung

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am flinging

you are flinging

he/she/it is flinging

we are flinging

they are flinging

you are flinging

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was flinging

you were flinging

he/she/it was flinging

we were flinging

they were flinging

you were flinging

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be flinging

you will be flinging

he/she/it will be flinging

we will be flinging

they will be flinging

you will be flinging

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been flinging

you have been flinging

he/she/it has been flinging

we have been flinging

they have been flinging

you have been flinging

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been flinging

you had been flinging

he/she/it had been flinging

we had been flinging

they had been flinging

you had been flinging

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been flinging

you will have been flinging

he/she/it will have been flinging

we will have been flinging

they will have been flinging

you will have been flinging

Conditional present

I would fling

you would fling

he/she/it would fling

we would fling

they would fling

you would fling

Conditional perfect

I would have flung

you would have flung

he/she/it would have flung

we would have flung

they would have flung

you would have flung

Conditional present progressive

I would be flinging

you would be flinging

he/she/it would be flinging

we would be flinging

they would be flinging

you would be flinging

Conditional perfect progressive

I would have been flinging

you would have been flinging

he/she/it would have been flinging

we would have been flinging

they would have been flinging

you would have been flinging

Positive
Pozitívny

you fling

we Let’s fling

you fling

Negative
Negatívny

you don’t fling

we don’t fling

you don’t fling

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.