+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso keep

 

zachovať, udržovať, držať, ponechať

Neurčitok

(Infinitive)

keepA2
Minulý čas

(past simple)

kept
Minulé príčastie

(Past Participle)

kept

Nepravidelné sloveso keep

Vety s keep

We keep the the tools in that shed in the corner of the garden.

 

Náradie udržujeme (ponechávame) v tamtej kôlni v rohu záhrady.

Držal som ti palce.

3. kept– minulé príčastie

I´ve always kept a pile of papers on my bedside table.

 

Vždy som si držal hromadu papierov na nočnom stolíku.

Ponechávaš si staré fotky?

Definícia slovesa keep

Anglicky

VERB

(used with object), kept, keep·ing.

  • to hold or retain in one’s possession; hold as one’s own:
  • If you like it, keep it.
  • Keep the change.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), zachovať.

  • Zachovať alebo držať vo svojom vlastníctve; držať ako svoje vlastné:
  •  Ak sa vám to páči, nechajte si to.
  • Nechajte si drobné.

Synonymá keep (vo význame „hold, maintain“)

carry conduct control
enjoy have manage

Synonymá keep (vo význame „tend; provide for“)

conduct continue maintain
operate protect run

Synonymá keep (vo význame „prevent“)

block check control
delay limit stop

Synonymá keep (vo význame „commemorate; pay attention to“)

hold perform bless

Antonymá keep (vo význame „hold, maintain“)

displace fail hurt

Antonymá keep (vo význame „tend; provide for“)

cease discontinue stop

Antonymá keep (vo význame „prevent“)

advance allow let go

Antonymá keep (vo význame „commemorate; pay attention to“)

halt stop blame

Časovanie keep

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I keep

you keep

he/she/it keeps

we keep

they keep

you keep

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I kept

you kept

he/she/it kept

we kept

they kept

you kept

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will keep

you will keep

he/she/it will keep

we will keep

they will keep

you will keep

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have kept

you have kept

he/she/it has kept

we have kept

they have kept

you have kept

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had kept

you had kept

he/she/it had kept

we had kept

they had kept

you had kept

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have kept

you will have kept

he/she/it will have kept

we will have kept

they will have kept

you will have kept

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am keeping

you are keeping

he/she/it is keeping

we are keeping

they are keeping

you are keeping

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was keeping

you were keeping

he/she/it was keeping

we were keeping

they were keeping

you were keeping

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be keeping

you will be keeping

he/she/it will be keeping

we will be keeping

they will be keeping

you will be keeping

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been keeping

you have been keeping

he/she/it has been keeping

we have been keeping

they have been keeping

you have been keeping

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been keeping

you had been keeping

he/she/it had been keeping

we had been keeping

they had been keeping

you had been keeping

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been keeping

you will have been keeping

he/she/it will have been keeping

we will have been keeping

they will have been keeping

you will have been keeping

Conditional present

I would keep

you would keep

he/she/it would keep

we would keep

they would keep

you would keep

Conditional perfect

I would have kept

you would have kept

he/she/it would have kept

we would have kept

they would have kept

you would have kept

Conditional present progressive

I would be keeping

you would be keeping

he/she/it would be keeping

we would be keeping

they would be keeping

you would be keeping

Conditional perfect progressive

I would have been keeping

you would have been keeping

he/she/it would have been keeping

we would have been keeping

they would have been keeping

you would have been keeping

Positive
Pozitívny

you keep

we Let’s keep

you keep

Negative
Negatívny

you don’t keep

we don’t keep

you don’t keep

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.