+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso grow

rásť, pestovať, vzrásť

Neurčitok

(Infinitive)

growA2
Minulý čas

(past simple)

grew
Minulé príčastie

(Past Participle)

grown

Nepravidelné sloveso grow

Vety s grow

Do bananas grow on trees?

Rastú pomaranče na stromoch?

These plants grow best in the sun.

Tieto rastliny rastú najlepšie na slnku.

My hair grows about 1 cm a month.

Moje vlasy rastú okolo 1 cm za mesiac.

When I was younger my hair grew faster.

Keď som bola mladšia, moje vlasy rástli rýchlejšie.

3. grown – minulé príčastie

You´ve grown a lot since I last was you.

Dosť si vyrástol/vyrástla, odkedy som ťa naposledy videl/a.

The price of petrol has grown by 10% since last year.

Cena benzínu vzrástla od minulého roka o 10%.

People´s interest in our latest product is growing.

Záujem ľudí o náš najnovší produkt rastie.

Definícia slovesa grow

Anglicky

VERB

(used without object), grew, grown, grow·ing.

  • to increase by natural development, as any living organism or part by assimilation of nutriment; increase in size or substance.

Slovensky

Sloveso

(používané bez predmetu), rásť, pestovať, vzrásť.

  • zvýšiť sa prirodzeným vývojom, napr. akýkoľvek živý organizmus alebo jeho časť asimiláciou výživy; nárast veľkosti alebo hmoty.

Synonymá grow

advance age become
breed build produce
cultivate mature expand
flourish gain increase

Antonymá grow

cease compress contract
decline decrease demolish
destroy diminish drop

Časovanie grow

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I grow

you grow

he/she/it grows

we grow

they grow

you grow

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I grew

you grew

he/she/it grew

we grew

they grew

you grew

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will grow

you will grow

he/she/it will grow

we will grow

they will grow

you will grow

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have grown

you have grown

he/she/it has grown

we have grown

they have grown

you have grown

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had grown

you had grown

he/she/it had grown

we had grown

they had grown

you had grown

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have grown

you will have grown

he/she/it will have grown

we will have grown

they will have grown

you will have grown

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am growing

you are growing

he/she/it is growing

we are growing

they are growing

you are growing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was growing

you were growing

he/she/it was growing

we were growing

they were growing

you were growing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be growing

you will be growing

he/she/it will be growing

we will be growing

they will be growing

you will be growing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been growing

you have been growing

he/she/it has been growing

we have been growing

they have been growing

you have been growing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been growing

you had been growing

he/she/it had been growing

we had been growing

they had been growing

you had been growing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been growing

you will have been growing

he/she/it will have been growing

we will have been growing

they will have been growing

you will have been growing

Conditional present

I would grow

you would grow

he/she/it would grow

we would grow

they would grow

you would grow

Conditional perfect

I would have grown

you would have grown

he/she/it would have grown

we would have grown

they would have grown

you would have grown

Conditional present progressive

I would be growing

you would be growing

he/she/it would be growing

we would be growing

they would be growing

you would be growing

Conditional perfect progressive

I would have been growing

you would have been growing

he/she/it would have been growing

we would have been growing

they would have been growing

you would have been growing

Positive
Pozitívny

you grow

we Let’s grow

you grow

Negative
Negatívny

you don’t grow

we don’t grow

you don’t grow

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.