+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso kneel

 

kľačať

Neurčitok

(Infinitive)

kneelB2
Minulý čas

(past simple)

knelt; kneeled
Minulé príčastie

(Past Participle)

knelt; kneeled

Nepravidelné sloveso kneel

Vety s kneel

This woman kneels in front of the altar every day.

 

Táto žena každý deň kľačí pred oltárom.

2. knelt; kneeled minulý čas jednoduchý

Samuel knelt in front of Emma and proposed.

 

Samuel si kľakol pred Emmu a požiadal ju o ruku.

3. knelt; kneeled – minulé príčastie

I have never knelt in front of anyone and I am not going to.

 

Nikdy predtým som si pred nikoho nekľakol a nehodlám tak urobiť.

4. kneeling prítomný čas priebehový

Prečo kľačíš? Postav sa.

Definícia slovesa kneel

Anglicky

VERB

knelt; kneeled, kneel·ing.

  • be in a position in which the body is supported by a knee or the knees, as when praying or showing submission.
  • „they knelt down and prayed“

Slovensky

Sloveso

priniesť.

  • byť v polohe, v ktorej je telo podopreté kolenom alebo kolenami, ako pri modlitbe alebo pri odovzdávaní.
  • „pokľakli a modlili sa“

Synonymá kneel 

bow genuflect

Antonymá kneel 

rise

Časovanie kneel

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I kneel

you kneel

he/she/it kneels

we kneel

they kneel

you kneel

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I knelt; kneeled

you knelt; kneeled

he/she/it knelt; kneeled

we knelt; kneeled

they knelt; kneeled

you knelt; kneeled

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will kneel

you will kneel

he/she/it will kneel

we will kneel

they will kneel

you will kneel

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have knelt; kneeled

you have knelt; kneeled

he/she/it has knelt; kneeled

we have knelt; kneeled

they have knelt; kneeled

you have knelt; kneeled

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had knelt; kneeled

you had knelt; kneeled

he/she/it had knelt; kneeled

we had knelt; kneeled

they had knelt; kneeled

you had knelt; kneeled

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have knelt; kneeled

you will have knelt; kneeled

he/she/it will have knelt; kneeled

we will have knelt; kneeled

they will have knelt; kneeled

you will have knelt; kneeled

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am kneeling

you are kneeling

he/she/it is kneeling

we are kneeling

they are kneeling

you are kneeling

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was kneeling

you were kneeling

he/she/it was kneeling

we were kneeling

they were kneeling

you were kneeling

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be kneeling

you will be kneeling

he/she/it will be kneeling

we will be kneeling

they will be kneeling

you will be kneeling

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been kneeling

you have been kneeling

he/she/it has been kneeling

we have been kneeling

they have been kneeling

you have been kneeling

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been kneeling

you had been kneeling

he/she/it had been kneeling

we had been kneeling

they had been kneeling

you had been kneeling

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been kneeling

you will have been kneeling

he/she/it will have been kneeling

we will have been kneeling

they will have been kneeling

you will have been kneeling

Conditional present

I would kneel

you would kneel

he/she/it would kneel

we would kneel

they would kneel

you would kneel

Conditional perfect

I would have knelt; kneeled

you would have knelt; kneeled

he/she/it would have knelt; kneeled

we would have knelt; kneeled

they would have knelt; kneeled

you would have knelt; kneeled

Conditional present progressive

I would be kneeling

you would be kneeling

he/she/it would be kneeling

we would be kneeling

they would be kneeling

you would be kneeling

Conditional perfect progressive

I would have been kneeling

you would have been kneeling

he/she/it would have been kneeling

we would have been kneeling

they would have been kneeling

you would have been kneeling

Positive
Pozitívny

you kneel

we Let’s kneel

you kneel

Negative
Negatívny

you don’t kneel

we don’t kneel

you don’t kneel

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.