+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso leap

 

skočiť, vyskočiť

Neurčitok

(Infinitive)

leapC2
Minulý čas

(past simple)

leapt; leaped
Minulé príčastie

(Past Participle)

leapt; leaped

Nepravidelné sloveso leap

Vety s leap

Malé teliatko beží a skáče na poli.

2. leapt; leaped minulý čas jednoduchý

A huge fish leapt; leaped out of the water just in front of our boat.

 

Obrovská ryba vyskočila z vody tesne pred našou loďou.

3. leapt; leaped – minulé príčastie

Our industry has leapt; leaped forward since we followed the policy of reform and opening.

 

Odvtedy, čo sme nasledovali politiku reforiem a otvorenosti, náš priemysel urobil skok vpred.

According to legend, he escaped by leaping from the cliffs into the sea.

Podľa legendy unikol skákaním z útesov do mora.

Definícia slovesa leap

Anglicky

VERB

leapt; leaped, leap·ing.

  • jump or spring a long way, to a great height, or with great force.
  • „He leapt on to the parapet.“
  • „He leapt over the gate.“
  • move quickly and suddenly.
  • „Martina leapt to her feet.“

Slovensky

Sloveso

skočiť, vyskočiť.

  • skočiť alebo vyskočiť dlhú trasu, do veľkej výšky, alebo s veľkou silou.
  • „Skočil na parapet.“
  • „Skočil cez bránu.“
  • hýbať sa rýchlo a náhle.
  • „Martina vyskočila na nohy.“

Synonymá leap 

ascend bounce bound
hop rise rocket
skip soar vault

Antonymá leap

allow decline lower

Časovanie leap

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I leap

you leap

he/she/it leaps

we leap

they leap

you leap

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I leapt; leaped

you leapt; leaped

he/she/it leapt; leaped

we leapt; leaped

they leapt; leaped

you leapt; leaped

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will leap

you will leap

he/she/it will leap

we will leap

they will leap

you will leap

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have leapt; leaped

you have leapt; leaped

he/she/it has leapt; leaped

we have leapt; leaped

they have leapt; leaped

you have leapt; leaped

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had leapt; leaped

you had leapt; leaped

he/she/it had leapt; leaped

we had leapt; leaped

they had leapt; leaped

you had leapt; leaped

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have leapt; leaped

you will have leapt; leaped

he/she/it will have leapt; leaped

we will have leapt; leaped

they will have leapt; leaped

you will have leapt; leaped

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am leaping

you are leaping

he/she/it is leaping

we are leaping

they are leaping

you are leaping

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was leaping

you were leaping

he/she/it was leaping

we were leaping

they were leaping

you were leaping

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be leaping

you will be leaping

he/she/it will be leaping

we will be leaping

they will be leaping

you will be leaping

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been leaping

you have been leaping

he/she/it has been leaping

we have been leaping

they have been leaping

you have been leaping

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been leaping

you had been leaping

he/she/it had been leaping

we had been leaping

they had been leaping

you had been leaping

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been leaping

you will have been leaping

he/she/it will have been leaping

we will have been leaping

they will have been leaping

you will have been leaping

Conditional present

I would leap

you would leap

he/she/it would leap

we would leap

they would leap

you would leap

Conditional perfect

I would have leapt; leaped

you would have leapt; leaped

he/she/it would have leapt; leaped

we would have leapt; leaped

they would have leapt; leaped

you would have leapt; leaped

Conditional present progressive

I would be leaping

you would be leaping

he/she/it would be leaping

we would be leaping

they would be leaping

you would be leaping

Conditional perfect progressive

I would have been leaping

you would have been leaping

he/she/it would have been leaping

we would have been leaping

they would have been leaping

you would have been leaping

Positive
Pozitívny

you leap

we Let’s leap

you leap

Negative
Negatívny

you don’t leap

we don’t leap

you don’t leap

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.