+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso ring

 

štrngať, zvoniť, zavolať, ozvať sa

Neurčitok

(Infinitive)

ringA2
Minulý čas

(past simple)

rang
Minulé príčastie

(Past Participle)

rung

Nepravidelné sloveso ring

Vety s ring

Moja sestra mi vždy zavolá, keď má problém.

The phone rang just after midnight when I was falling asleep.

 

Telefón zazvonil tesne po polnoci, keď som spal.

3. rung – minulé príčastie

I´ve just rung the police. They´ll be here any minute now.

 

Práve som zavolal políciu. Budú tu každú chvíľu.

It´s the third time someone´s rung the doorbell!

 

Je to po tretíkrát, keď niekto zazvonil na zvonček!

Your phone´s ringing. Aren’t you going to take it?

 

Zvoní ti telefón. Nejdeš ho zdvihnúť?

Definícia slovesa ring

Anglicky

VERB

rang, rung, ring·ing.

 • make a clear resonant or vibrating sound.
 • „a shot rang out“
 • cause (a bell or alarm) to ring.
 • „He walked up to the door and rang the bell.“
 • (of a telephone) produce a series of resonant or vibrating sounds to signal an incoming call.
 • „The phone rang again as I replaced it.“
 • sound (the hour, etc.) on a bell or bells.
 • „a bell ringing the hour“
 • call by telephone:
 • „I rang her this morning.“

Slovensky

Sloveso

zvoniť.

 • vytvor jasný rezonančný alebo vibračný zvuk.
 • „zastrelil výstrel“
 • spôsobí zvonenie alebo alarm.
 • „Kráčal ku dverám a zazvonil na zvonček.“
 • (z telefónu) produkuje sériu rezonančných alebo vibračných zvukov na signalizáciu prichádzajúceho hovoru.
 • „Telefón znova zazvonil, ako som ho nahradil.“
 • zvuk (na hodinách, atď.) na zvonček alebo na zvonoch.
 • „zvon odbíja hodinu“
 • zavolať telefónom:
 • „Zavolal som jej dnes ráno.“

Synonymá ring (vo význame „encircle“)

circle enclose surround

Synonymá ring (vo význame „chime; make bell-like noise“)

bang buzz clang
clap punch resonate

Antonymá ring (vo význame „encircle“)

free let go release

Antonymá ring (vo význame „chime; make bell-like noise“)

lose free

Časovanie ring

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I ring

you ring

he/she/it rings

we ring

they ring

you ring

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I rang

you rang

he/she/it rang

we rang

they rang

you rang

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will ring

you will ring

he/she/it will ring

we will ring

they will ring

you will ring

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have rung

you have rung

he/she/it has rung

we have rung

they have rung

you have rung

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had rung

you had rung

he/she/it had rung

we had rung

they had rung

you had rung

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have rung

you will have rung

he/she/it will have rung

we will have rung

they will have rung

you will have rung

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am ringing

you are ringing

he/she/it is ringing

we are ringing

they are ringing

you are ringing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was ringing

you were ringing

he/she/it was ringing

we were ringing

they were ringing

you were ringing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be ringing

you will be ringing

he/she/it will be ringing

we will be ringing

they will be ringing

you will be ringing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been ringing

you have been ringing

he/she/it has been ringing

we have been ringing

they have been ringing

you have been ringing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been ringing

you had been ringing

he/she/it had been ringing

we had been ringing

they had been ringing

you had been ringing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been ringing

you will have been ringing

he/she/it will have been ringing

we will have been ringing

they will have been ringing

you will have been ringing

Conditional present

I would ring

you would ring

he/she/it would ring

we would ring

they would ring

you would ring

Conditional perfect

I would have rung

you would have rung

he/she/it would have rung

we would have rung

they would have rung

you would have rung

Conditional present progressive

I would be ringing

you would be ringing

he/she/it would be ringing

we would be ringing

they would be ringing

you would be ringing

Conditional perfect progressive

I would have been ringing

you would have been ringing

he/she/it would have been ringing

we would have been ringing

they would have been ringing

you would have been ringing

Positive
Pozitívny

you ring

we Let’s ring

you ring

Negative
Negatívny

you don’t ring

we don’t ring

you don’t ring

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.