+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso saw

 

píliť, prepíliť, rezať, prerezať, odrezať

Neurčitok

(Infinitive)

sawC2
Minulý čas

(past simple)

sawed
Minulé príčastie

(Past Participle)

sawn

Nepravidelné sloveso saw

Vety so saw

The machine saws along the red line and the ready pieces drop into that huge container.

 

Stroj píli pozdĺž červenej čiary a pripravené kusy padajú do obrovskej nádoby.

Zobral dosku a prepílil ju na polovicu.

3. sawn – minulé príčastie

We´ve just sawn a tree into planks. We´re going to build a shed in the garden.

 

Práve sme rozrezali strom na dosky. Ideme postaviť kôlňu v záhrade.

The bird feeder will be ready in twenty minutes. I am sawing the last piece of wood.

 

Krmítko pre vtáky bude hotové za dvadsať minúť. Pílim posledný kúsok dreva.

Definícia slovesa saw

Anglicky

VERB

sawed, sawn, saw·ing.

  • cut (something) using a saw.
  • „The prisoner had escaped by sawing through the bars.“

Slovensky

Sloveso

píliť.

  • rezať (niečo) pomocou pílky.
  • „Väzeň unikol prepílením cez mreže.“

Synonymá saw

cut whipsaw

Antonymá saw 

attend increased

Časovanie saw

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I saw

you saw

he/she/it saws

we saw

they saw

you saw

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I sawed

you sawed

he/she/it sawed

we sawed

they sawed

you sawed

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will saw

you will saw

he/she/it will saw

we will saw

they will saw

you will saw

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have sawn

you have sawn

he/she/it has sawn

we have sawn

they have sawn

you have sawn

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had sawn

you had sawn

he/she/it had sawn

we had sawn

they had sawn

you had sawn

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have sawn

you will have sawn

he/she/it will have sawn

we will have sawn

they will have sawn

you will have sawn

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am sawing

you are sawing

he/she/it is sawing

we are sawing

they are sawing

you are sawing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was sawing

you were sawing

he/she/it was sawing

we were sawing

they were sawing

you were sawing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be sawing

you will be sawing

he/she/it will be sawing

we will be sawing

they will be sawing

you will be sawing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been sawing

you have been sawing

he/she/it has been sawing

we have been sawing

they have been sawing

you have been sawing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been sawing

you had been sawing

he/she/it had been sawing

we had been sawing

they had been sawing

you had been sawing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been sawing

you will have been sawing

he/she/it will have been sawing

we will have been sawing

they will have been sawing

you will have been sawing

Conditional present

I would saw

you would saw

he/she/it would saw

we would saw

they would saw

you would saw

Conditional perfect

I would have sawn

you would have sawn

he/she/it would have sawn

we would have sawn

they would have sawn

you would have sawn

Conditional present progressive

I would be sawing

you would be sawing

he/she/it would be sawing

we would be sawing

they would be sawing

you would be sawing

Conditional perfect progressive

I would have been sawing

you would have been sawing

he/she/it would have been sawing

we would have been sawing

they would have been sawing

you would have been sawing

Positive
Pozitívny

you saw

we Let’s saw

you saw

Negative
Negatívny

you don’t saw

we don’t saw

you don’t saw

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.