+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso shoot

 

strielať

Neurčitok

(Infinitive)

shootB1
Minulý čas

(past simple)

shot
Minulé príčastie

(Past Participle)

shot

Nepravidelné sloveso shoot

Vety s shoot

When the man shoots in the air we must start running.

 

Keď pán vystrelí do vzduchu, musíme začať utekať.

He shot at the target three times and never missed.

 

Strelil do terča trikrát a ani raz neminul.

3. shot – minulé príčastie

I´ve never shot before. It´s the first time I´ve had a gun in my hand.

 

Nikdy predtým som nestrieľal. Toto je prvýkrát, kedy mám v rukách zbraň.

4. shooting prítomný čas priebehový

Prečo strieľaš, hlupák?

Definícia slovesa shoot

Anglicky

VERB

shot, shoot·ing.

  • kill or wound (a person or animal) with a bullet or arrow.
  • „the thief was shot in the leg during an armed robbery“

Slovensky

Sloveso

strielať.

  • zabiť alebo zraniť (osobu alebo zviera) guľkou alebo šípom.
  • „zlodej bol strelený do nohy počas ozbrojenej lúpeže“

Synonymá shoot (vo význame „discharge a projectile, often to injure or kill“)

blast execute explode
hit kill murder

Synonymá shoot (vo význame „dash“)

charge chase pass
reach run rush

Antonymá shoot (vo význame „discharge a projectile, often to injure or kill“)

bear create fail

Antonymá shoot (vo význame „dash“)

fail lose retreat

Časovanie shoot

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I shoot

you shoot

he/she/it shoots

we shoot

they shoot

you shoot

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I shot

you shot

he/she/it shot

we shot

they shot

you shot

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will shoot

you will shoot

he/she/it will shoot

we will shoot

they will shoot

you will shoot

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have shot

you have shot

he/she/it has shot

we have shot

they have shot

you have shot

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had shot

you had shot

he/she/it had shot

we had shot

they had shot

you had shot

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have shot

you will have shot

he/she/it will have shot

we will have shot

they will have shot

you will have shot

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am shooting

you are shooting

he/she/it is shooting

we are shooting

they are shooting

you are shooting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was shooting

you were shooting

he/she/it was shooting

we were shooting

they were shooting

you were shooting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be shooting

you will be shooting

he/she/it will be shooting

we will be shooting

they will be shooting

you will be shooting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been shooting

you have been shooting

he/she/it has been shooting

we have been shooting

they have been shooting

you have been shooting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been shooting

you had been shooting

he/she/it had been shooting

we had been shooting

they had been shooting

you had been shooting

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been shooting

you will have been shooting

he/she/it will have been shooting

we will have been shooting

they will have been shooting

you will have been shooting

Conditional present

I would shoot

you would shoot

he/she/it would shoot

we would shoot

they would shoot

you would shoot

Conditional perfect

I would have shot

you would have shot

he/she/it would have shot

we would have shot

they would have shot

you would have shot

Conditional present progressive

I would be shooting

you would be shooting

he/she/it would be shooting

we would be shooting

they would be shooting

you would be shooting

Conditional perfect progressive

I would have been shooting

you would have been shooting

he/she/it would have been shooting

we would have been shooting

they would have been shooting

you would have been shooting

Positive
Pozitívny

you shoot

we Let’s shoot

you shoot

Negative
Negatívny

you don’t shoot

we don’t shoot

you don’t shoot

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.