+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso sing

 

spievať

Neurčitok

(Infinitive)

singA2
Minulý čas

(past simple)

sang
Minulé príčastie

(Past Participle)

sung

Nepravidelné sloveso sing

Vety so sing

Laura has never trained her voice, but she sings like a professional singer.

 

Laura nikdy netrénovala jej hlas, ale spieva ako profesionálna speváčka.

Na konci predstavenia všetci umelci zaspievali pieseň.

3. sung – minulé príčastie

Nikdy predtým som nespieval/a na verejnosti.

Can you hear that? Peter´s singing in the shower.

 

Počuješ to? Peter si spieva v sprche!

Definícia slovesa sing

Anglicky

VERB

sang, sung, sing·ing.

  • make musical sounds with the voice, especially words with a set tune.
  • „Emily sang to the baby.“
  • make a high-pitched whistling or buzzing sound.
  • „The kettle was beginning to sing.“

Slovensky

Sloveso

spievať.

  • robiť hudobné zvuky s hlasom, najmä slová s nastavenou melódiou.
  • „Emily spievala dieťaťu.“
  • Urobiť zvuk s vysokým pískaním alebo bzučaním.
  • „Kanvica začínala spievať.“

Synonymá sing (vo význame „carry a tune with one´s voice“)

belt out chant croon
intone serenade shout
wait warble whistle

Synonymá sing (vo význame „tattle on someone“)

talk betray fink

Antonymá sing (vo význame „carry a tune with one´s voice“)

be quiet conceal

Antonymá sing (vo význame „tattle on someone“)

hide be quiet conceal

Časovanie sing

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I sing

you sing

he/she/it sings

we sing

they sing

you sing

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I sang

you sang

he/she/it sang

we sang

they sang

you sang

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will sing

you will sing

he/she/it will sing

we will sing

they will sing

you will sing

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have sung

you have sung

he/she/it has sung

we have sung

they have sung

you have sung

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had sung

you had sung

he/she/it had sung

we had sung

they had sung

you had sung

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have sung

you will have sung

he/she/it will have sung

we will have sung

they will have sung

you will have sung

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am singing

you are singing

he/she/it is singing

we are singing

they are singing

you are singing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was singing

you were singing

he/she/it was singing

we were singing

they were singing

you were singing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be singing

you will be singing

he/she/it will be singing

we will be singing

they will be singing

you will be singing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been singing

you have been singing

he/she/it has been singing

we have been singing

they have been singing

you have been singing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been singing

you had been singing

he/she/it had been singing

we had been singing

they had been singing

you had been singing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been singing

you will have been singing

he/she/it will have been singing

we will have been singing

they will have been singing

you will have been singing

Conditional present

I would sing

you would sing

he/she/it would sing

we would sing

they would sing

you would sing

Conditional perfect

I would have sung

you would have sung

he/she/it would have sung

we would have sung

they would have sung

you would have sung

Conditional present progressive

I would be singing

you would be singing

he/she/it would be singing

we would be singing

they would be singing

you would be singing

Conditional perfect progressive

I would have been singing

you would have been singing

he/she/it would have been singing

we would have been singing

they would have been singing

you would have been singing

Positive
Pozitívny

you sing

we Let’s sing

you sing

Negative
Negatívny

you don’t sing

we don’t sing

you don’t sing

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.