+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso sink

 

ponárať, potopiť

Neurčitok

(Infinitive)

sinkB1
Minulý čas

(past simple)

sank
Minulé príčastie

(Past Participle)

sunk

Nepravidelné sloveso sink

Vety so sink

Ťažké predmety sa ponárajú rýchlejšie.

There came a huge wave and their boat sank.

 

Prišla obrovská vlnka a potopila ich loď.

3. sunk – minulé príčastie

By the time rescue helicopters arrived, the ship had already sunk.

 

V čase, keď prišli záchranné vrtuľníky, loď bola už potopená.

Potápame sa! Potrebujeme pomoc!

Definícia slovesa sink

Anglicky

VERB

sank, sunk, sink·ing.

  • go down below the surface of something, especially of a liquid;
  • become submerged.
  • „he saw the coffin sink below the surface of the waves“

Slovensky

Sloveso

ponárať, potopiť.

  • ísť dole pod povrch niečoho, hlavne kvapaliny;
  • ponorené.
  • „videl, ako rakva klesá pod hladinou vĺn“

Synonymá sink (vo význame „fall in, go under“)

capsize decline dig
dip disappear drill

Synonymá sink (vo význame „fall, decrease“)

collapse drop slip
slump abate lapse

Synonymá sink (vo význame „deteriorate“)

decrease depreciate descend
fade fail weaken

Synonymá sink (vo význame „be humble or humbled“)

lower degrade stoop

Antonymá sink (vo význame „fall in, go under“)

go up increase raise

Antonymá sink (vo význame „fall, decrease“)

ascend increase rise

Antonymá sink (vo význame „deteriorate“)

develop expand improve

Antonymá sink (vo význame „be humble or humbled“)

elevate honor praise

Časovanie sink

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I sink

you sink

he/she/it sinks

we sink

they sink

you sink

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I sank

you sank

he/she/it sank

we sank

they sank

you sank

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will sink

you will sink

he/she/it will sink

we will sink

they will sink

you will sink

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have sunk

you have sunk

he/she/it has sunk

we have sunk

they have sunk

you have sunk

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had sunk

you had sunk

he/she/it had sunk

we had sunk

they had sunk

you had sunk

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have sunk

you will have sunk

he/she/it will have sunk

we will have sunk

they will have sunk

you will have sunk

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am sinking

you are sinking

he/she/it is sinking

we are sinking

they are sinking

you are sinking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was sinking

you were sinking

he/she/it was sinking

we were sinking

they were sinking

you were sinking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be sinking

you will be sinking

he/she/it will be sinking

we will be sinking

they will be sinking

you will be sinking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been sinking

you have been sinking

he/she/it has been sinking

we have been sinking

they have been sinking

you have been sinking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been sinking

you had been sinking

he/she/it had been sinking

we had been sinking

they had been sinking

you had been sinking

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been sinking

you will have been sinking

he/she/it will have been sinking

we will have been sinking

they will have been sinking

you will have been sinking

Conditional present

I would sink

you would sink

he/she/it would sink

we would sink

they would sink

you would sink

Conditional perfect

I would have sunk

you would have sunk

he/she/it would have sunk

we would have sunk

they would have sunk

you would have sunk

Conditional present progressive

I would be sinking

you would be sinking

he/she/it would be sinking

we would be sinking

they would be sinking

you would be sinking

Conditional perfect progressive

I would have been sinking

you would have been sinking

he/she/it would have been sinking

we would have been sinking

they would have been sinking

you would have been sinking

Positive
Pozitívny

you sink

we Let’s sink

you sink

Negative
Negatívny

you don’t sink

we don’t sink

you don’t sink

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.