+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso  sit

 

sedieť, posadiť sa, usadiť sa

Neurčitok

(Infinitive)

sitA2
Minulý čas

(past simple)

sat
Minulé príčastie

(Past Participle)

sat

Nepravidelné sloveso sit

Vety so sit

Zvyčajne sedím v zadnej časti triedy.

Who´s that woman in the blue dress? She always sits

in the first row.

 

Kto je tá žena v modrých šatách? Vždy sedí v prvom rade.

Keď si vedľa mňa sadol žobrák, cítil som sa trochu nepríjemne.

3. sat – minulé príčastie

I´ve always sat here during the massage and I am not going to move now.

 

Vždy som tu sedávala počas masáže a teraz sa nepohnem.

I am sorry, this seat´s taken. My wife´s sitting here.

 

Prepáčte, toto miesto je obsadené. Moja žena tu sedí.

Definícia slovesa sit

Anglicky

VERB

(used without object), sat, sit·ting.

  • sat or (Archaic) sate; sat or (Archaic) sitten; sitting.
  • to rest with the body supported by the buttocks or thighs;
  • be seated.

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu), sedieť.

  • sedel, sedí.
  • odpočívať s telom podopredným zadkom alebo stehnami;
  • posaďte sa.

Synonymá sit (vo význame „rest on one´s behind“)

rest squat lie
perch relax remain

Synonymá sit (vo význame „hold a meeting“)

assemble meet open

Antonymá sit (vo význame „rest on one´s behind“)

depart move stand

Antonymá sit (vo význame „hold a meeting“)

divide separate follow

Časovanie sit

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I sit

you sit

he/she/it sits

we sit

they sit

you sit

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I sat

you sat

he/she/it sat

we sat

they sat

you sat

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will sit

you will sit

he/she/it will sit

we will sit

they will sit

you will sit

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have sat

you have sat

he/she/it has sat

we have sat

they have sat

you have sat

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had sat

you had sat

he/she/it had sat

we had sat

they had sat

you had sat

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have sat

you will have sat

he/she/it will have sat

we will have sat

they will have sat

you will have sat

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am sitting

you are sitting

he/she/it is sitting

we are sitting

they are sitting

you are sitting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was sitting

you were sitting

he/she/it was sitting

we were sitting

they were sitting

you were sitting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be sitting

you will be sitting

he/she/it will be sitting

we will be sitting

they will be sitting

you will be sitting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been sitting

you have been sitting

he/she/it has been sitting

we have been sitting

they have been sitting

you have been sitting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been sitting

you had been sitting

he/she/it had been sitting

we had been sitting

they had been sitting

you had been sitting

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been sitting

you will have been sitting

he/she/it will have been sitting

we will have been sitting

they will have been sitting

you will have been sitting

Conditional present

I would sit

you would sit

he/she/it would sit

we would sit

they would sit

you would sit

Conditional perfect

I would have sat

you would have sat

he/she/it would have sat

we would have sat

they would have sat

you would have sat

Conditional present progressive

I would be sitting

you would be sitting

he/she/it would be sitting

we would be sitting

they would be sitting

you would be sitting

Conditional perfect progressive

I would have been sitting

you would have been sitting

he/she/it would have been sitting

we would have been sitting

they would have been sitting

you would have been sitting

Positive
Pozitívny

you sit

we Let’s sit

you sit

Negative
Negatívny

you don’t sit

we don’t sit

you don’t sit

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.