+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso meet

 

stretnúť, poznať sa

Neurčitok

(Infinitive)

meetA2
Minulý čas

(past simple)

met
Minulé príčastie

(Past Participle)

met

Nepravidelné sloveso meet

Vety s meet

Pravidelne sa stretávame na raňajkách.

It’s difficult to meet new people when you work ten hours a day.

 

Je ťažké stretnúť nových ľudí, keď pracuješ desať hodín denne.

I know this guy. I met him at a conference three months ago.

 

Poznám toho chlapíka. Stretla som ho na konferencii pred troma mesiacmi.

3. met – minulé príčastie

Have you met Suzan yet? She’s our new consultant.

 

Už si sa stretla so Suzan? Je to naša nová konzultantka.

Nikdy som nestretol krajšiu ženu.

Budúci týždeň sa stretávam so starým priateľom z práce.

Definícia slovesa meet

Anglicky

VERB

(used with object), met, meet·ing.

  • to come upon; come into the presence of; encounter:
  • I would meet him on the street at unexpected moments.

Slovensky

Sloveso

(používané s predmetom), stretnúť.

  • prísť k; vstúpiť do prítomnosti; stretnúť:
  • Zvykol som ho stretnúť na ulici, nečakane.

 

Synonymá meet (vo význame „happen on“)

clash contact face
find greet see

Synonymá meet (vo význame „connect, join“)

reach adhere adjoin

Synonymá meet (vo význame „perform, carry out“)

match satisfy answer

Synonymá meet (vo význame „come together, convene“)

appear gather join
open show sit

Antonymá meet (vo význame „happen on“)

avoid evade let go

Antonymá meet (vo význame „connect, join“)

disconnect diverge divide

Antonymá meet (vo význame „perform, carry out“)

disregard fail leave

Antonymá meet (vo význame „come together, convene“)

divide hide separate

Časovanie meet

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I meet

you meet

he/she/it meets

we meet

they meet

you meet

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I met

you met

he/she/it met

we met

they met

you met

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will meet

you will meet

he/she/it will meet

we will meet

they will meet

you will meet

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have met

you have met

he/she/it has met

we have met

they have met

you have met

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had met

you had met

he/she/it had met

we had met

they had met

you had met

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have met

you will have met

he/she/it will have met

we will have met

they will have met

you will have met

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am meeting

you are meeting

he/she/it is meeting

we are meeting

they are meeting

you are meeting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was meeting

you were meeting

he/she/it was meeting

we were meeting

they were meeting

you were meeting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be meeting

you will be meeting

he/she/it will be meeting

we will be meeting

they will be meeting

you will be meeting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been meeting

you have been meeting

he/she/it has been meeting

we have been meeting

they have been meeting

you have been meeting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been meeting

you had been meeting

he/she/it had been meeting

we had been meeting

they had been meeting

you had been meeting

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been meeting

you will have been meeting

he/she/it will have been meeting

we will have been meeting

they will have been meeting

you will have been meeting

Conditional present

I would meet

you would meet

he/she/it would meet

we would meet

they would meet

you would meet

Conditional perfect

I would have met

you would have met

he/she/it would have met

we would have met

they would have met

you would have met

Conditional present progressive

I would be meeting

you would be meeting

he/she/it would be meeting

we would be meeting

they would be meeting

you would be meeting

Conditional perfect progressive

I would have been meeting

you would have been meeting

he/she/it would have been meeting

we would have been meeting

they would have been meeting

you would have been meeting

Positive
Pozitívny

you meet

we Let’s meet

you meet

Negative
Negatívny

you don’t meet

we don’t meet

you don’t meet

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.