+421 907 744 331

 

Nepravidelné sloveso fall

 

spadnúť, padať, klesnúť

Neurčitok

(Infinitive)

fallA2
Minulý čas

(past simple)

fell
Minulé príčastie

(Past Participle)

fallen

Nepravidelné sloveso fall

Vety s fall

Budúci rok budú ceny bytov pravdepodobne klesať.

Nespadni z toho rebríka!

Spadnem zo schodov, ak budeš pokračovať v tlačení!

Pošmykol/pošmykla som sa na banánovej šupke a spadol/spadla som.

Keď padla noc, postavili sme naše stany.

3. fallen – minulé príčastie

The number of people using PCs has fallen by 30% in recent years.

 

Počet ľudí, ktorí používajú počítače, klesol v posledných rokoch o 30%.

If he´d had better boots, he wouldn’t have fallen off that rock.

 

Keby mal lepšie topánky, nespadol by z tej skaly.

The number of people smoking cigarettes is falling.

 

Počet ľudí, ktorí fajčia cigarety klesá.

Definícia slovesa fall

Anglicky

VERB

(used without object), fell, fallen, fall·ing.

  • to drop or descend under the force of gravity, as to a lower place through loss or lack of support.

Slovensky

Sloveso

(používané bez predmetu), spadnúť, klesnúť.

  • spustiť sa alebo klesať na základe pôsobenia gravitačnej sily, na nižšie položené miesto v dôsledku straty alebo nedostatku podpory.

Synonymá fall (vo význame „descent; become lower“)

collapse crash decline
dive go down slip

Synonymá fall (vo význame „be overthrown by an enemy; surrender“)

die drop give up
go down slump bend

Synonymá fall (vo význame „happen“)

become occur take place

Antonymá fall (vo význame „descent; become lower“)

ascend compliment expand

Antonymá fall (vo význame „be overthrown by an enemy; surrender“)

ascend increase rise

Antonymá fall (vo význame „happen“)

advance ascend climb

Časovanie fall

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I fall

you fall

he/she/it falls

we fall

they fall

you fall

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I fell

you fell

he/she/it fell

we fell

they fell

you fell

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will fall

you will fall

he/she/it will fall

we will fall

they will fall

you will fall

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have fallen

you have fallen

he/she/it has fallen

we have fallen

they have fallen

you have fallen

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had fallen

you had fallen

he/she/it had fallen

we had fallen

they had fallen

you had fallen

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have fallen

you will have fallen

he/she/it will have fallen

we will have fallen

they will have fallen

you will have fallen

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am falling

you are falling

he/she/it is falling

we are falling

they are falling

you are falling

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was falling

you were falling

he/she/it was falling

we were falling

they were falling

you were falling

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be falling

you will be falling

he/she/it will be falling

we will be falling

they will be falling

you will be falling

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been falling

you have been falling

he/she/it has been falling

we have been falling

they have been falling

you have been falling

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been falling

you had been falling

he/she/it had been falling

we had been falling

they had been falling

you had been falling

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been falling

you will have been falling

he/she/it will have been falling

we will have been falling

they will have been falling

you will have been falling

Conditional present

I would fall

you would fall

he/she/it would fall

we would fall

they would fall

you would fall

Conditional perfect

I would have fallen

you would have fallen

he/she/it would have fallen

we would have fallen

they would have fallen

you would have fallen

Conditional present progressive

I would be falling

you would be falling

he/she/it would be falling

we would be falling

they would be falling

you would be falling

Conditional perfect progressive

I would have been falling

you would have been falling

he/she/it would have been falling

we would have been falling

they would have been falling

you would have been falling

Positive
Pozitívny

you fall

we Let’s fall

you fall

Negative
Negatívny

you don’t fall

we don’t fall

you don’t fall

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.