+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso speak

 

hovoriť, rozprávať, recitovať

Neurčitok

(Infinitive)

speakA2
Minulý čas

(past simple)

spoke
Minulé príčastie

(Past Participle)

spoken

Nepravidelné sloveso speak

Vety so speak

On hovorí plynule štyrmi jazykmi.

Tvoje výsledky skúšky hovoria samé za seba.

2. spoke minulý čas jednoduchý

Včera som s ňou hovorila po telefóne.

3. spoken – minulé príčastie

Nikdy som sa nerozprávala s našimi susedmi.

4. speaking prítomný čas priebehový

Definícia slovesa speak

Anglicky

VERB

(used without object), spoke, spoken, speak·ing.

  • to utter words or articulate sounds with the ordinary voice; talk:
  • He was too ill to speak.

Slovensky

Sloveso

(použité bez predmetu), hovoriť, rozprávať.

  • prednášať slová alebo zvuky zreteľne, formulované bežným hlasom; rozprávať:
  • Bol príliš chorý na to, aby rozprával.

Synonymá speak (vo význame „talk“)

chat communicate declare
deliver express say
shout tell voice

Synonymá speak (vo význame „address; give a lecture“)

argue plead talk

Antonymá speak (vo význame „talk“)

be quiet hold keep

Antonymá speak (vo význame „address; give a lecture“)

be quiet listen

Časovanie speak

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I speak

you speak

he/she/it speaks

we speak

they speak

you speak

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I spoke

you spoke

he/she/it spoke

we spoke

they spoke

you spoke

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will speak

you will speak

he/she/it will speak

we will speak

they will speak

you will speak

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have spoken

you have spoken

he/she/it has spoken

we have spoken

they have spoken

you have spoken

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had spoken

you had spoken

he/she/it had spoken

we had spoken

they had spoken

you had spoken

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have spoken

you will have spoken

he/she/it will have spoken

we will have spoken

they will have spoken

you will have spoken

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am speaking

you are speaking

he/she/it is speaking

we are speaking

they are speaking

you are speaking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was speaking

you were speaking

he/she/it was speaking

we were speaking

they were speaking

you were speaking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be speaking

you will be speaking

he/she/it will be speaking

we will be speaking

they will be speaking

you will be speaking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been speaking

you have been speaking

he/she/it has been speaking

we have been speaking

they have been speaking

you have been speaking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been speaking

you had been speaking

he/she/it had been speaking

we had been speaking

they had been speaking

you had been speaking

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been speaking

you will have been speaking

he/she/it will have been speaking

we will have been speaking

they will have been speaking

you will have been speaking

Conditional present

I would speak

you would speak

he/she/it would speak

we would speak

they would speak

you would speak

Conditional perfect

I would have spoken

you would have spoken

he/she/it would have spoken

we would have spoken

they would have spoken

you would have spoken

Conditional present progressive

I would be speaking

you would be speaking

he/she/it would be speaking

we would be speaking

they would be speaking

you would be speaking

Conditional perfect progressive

I would have been speaking

you would have been speaking

he/she/it would have been speaking

we would have been speaking

they would have been speaking

you would have been speaking

Positive
Pozitívny

you speak

we Let’s speak

you speak

Negative
Negatívny

you don’t speak

we don’t speak

you don’t speak

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.