+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso spread

 

šíriť, rozniesť, rozložiť

Neurčitok

(Infinitive)

spreadB2
Minulý čas

(past simple)

spread
Minulé príčastie

(Past Participle)

spread

Nepravidelné sloveso spread

Vety so spread

Informácie sa v dnešnej dobe šíria veľmi rýchlo.

2. spread minulý čas jednoduchý

Laura rozložila mapu na stôl.

3. spread – minulé príčastie

Novinky o jeho povýšení sa ešte nerozniesli.

4. spreading prítomný čas priebehový

Prečo o mne roznášaš klebety?

Definícia slovesa spread

Anglicky

VERB

(used with object), spread, spread·ing.

  • to draw, stretch, or open out, especially over a flat surface, as something rolled or folded (often followed by out).

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), šíriť.

  • rozšíriť sa, natiahnuť sa alebo otvoriť sa, a to najmä po rovnom povrchu, napríklad sa rozvinúť alebo rozložiť (často nasleduje „out“ = „von“).

Synonymá spread (vo význame „open or fan out“)

circulate cover escalate
extend flow lay

Synonymá spread (vo význame „publicize“)

disseminate distribute propagate
scatter transmit broadcast

Antonymá spread (vo význame „open or fan out“)

abridge collect contract

Antonymá spread (vo význame „publicize“)

collect gather conceal

Časovanie spread

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I spread

you spread

he/she/it spreads

we spread

they spread

you spread

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I spread

you spread

he/she/it spread

we spread

they spread

you spread

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will spread

you will spread

he/she/it will spread

we will spread

they will spread

you will spread

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have spread

you have spread

he/she/it has spread

we have spread

they have spread

you have spread

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had spread

you had spread

he/she/it had spread

we had spread

they had spread

you had spread

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have spread

you will have spread

he/she/it will have spread

we will have spread

they will have spread

you will have spread

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am spreading

you are spreading

he/she/it is spreading

we are spreading

they are spreading

you are spreading

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was spreading

you were spreading

he/she/it was spreading

we were spreading

they were spreading

you were spreading

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be spreading

you will be spreading

he/she/it will be spreading

we will be spreading

they will be spreading

you will be spreading

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been spreading

you have been spreading

he/she/it has been spreading

we have been spreading

they have been spreading

you have been spreading

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been spreading

you had been spreading

he/she/it had been spreading

we had been spreading

they had been spreading

you had been spreading

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been spreading

you will have been spreading

he/she/it will have been spreading

we will have been spreading

they will have been spreading

you will have been spreading

Conditional present

I would spread

you would spread

he/she/it would spread

we would spread

they would spread

you would spread

Conditional perfect

I would have spread

you would have spread

he/she/it would have spread

we would have spread

they would have spread

you would have spread

Conditional present progressive

I would be spreading

you would be spreading

he/she/it would be spreading

we would be spreading

they would be spreading

you would be spreading

Conditional perfect progressive

I would have been spreading

you would have been spreading

he/she/it would have been spreading

we would have been spreading

they would have been spreading

you would have been spreading

Positive
Pozitívny

you spread

we Let’s spread

you spread

Negative
Negatívny

you don’t spread

we don’t spread

you don’t spread

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.