+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso swear

 

nadávať, prisahať

Neurčitok

(Infinitive)

swearB2
Minulý čas

(past simple)

swore
Minulé príčastie

(Past Participle)

sworn

Nepravidelné sloveso swear

Vety so swear

The new baby-sitter swears a lot. We need to find another one.

 

Tá nová opatrovateľka strašne nadáva. Musíme nájsť novú.

I didn’t know about their plans! I swear!

 

Nevedel som o ich plánoch! Prisahám!

Prisahal si, že nás nezradíš!

3. sworn – minulé príčastie

You´ve sworn to me so many times to change your ways, Ivan. I don’t believe you anymore.

 

Odprisahal si mi toľkokrát, že zmeníš svoje spôsoby, Ivan. Už ti viac neverím.

4. swearingprítomný čas priebehový

Watch your mouth, boy. You´re swearing in front of your teacher.

 

Dávaj si pozor na slová, chlapče. Nadávaš rovno pred tvojím učiteľom.

Definícia slovesa swear

Anglicky

VERB

swore, sworn, swear·ing.

  • make a solemn statement or promise undertaking to do something
  • „I swear I will never tell anyone“
  • use offensive language, especially as an expression of anger.
  • „Milan doesn´t swear.“

Slovensky

Sloveso

nadávať, prisahať.

  • urobiť slávnostné vyhlásenie alebo sľubovať záväzok niečo urobiť
  • „Prisahám, že to nikdy nikomu nepoviem.“
  • používať urážlivý slovník, hlavne ako výraz hnevu.
  • „Milan nenadáva.“

Synonymá swear (vo význame „declare under oath“)

affirm assert depose
testify vow attest

Synonymá swear (vo význame „speak profanely; be vulgar“)

curse cuss

Antonymá swear 

deny break condemn

Časovanie swear

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I swear

you swear

he/she/it swears

we swear

they swear

you swear

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I swore

you swore

he/she/it swore

we swore

they swore

you swore

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will swear

you will swear

he/she/it will swear

we will swear

they will swear

you will swear

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have sworn

you have sworn

he/she/it has sworn

we have sworn

they have sworn

you have sworn

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had sworn

you had sworn

he/she/it had sworn

we had sworn

they had sworn

you had sworn

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have sworn

you will have sworn

he/she/it will have sworn

we will have sworn

they will have sworn

you will have sworn

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am swearing

you are swearing

he/she/it is swearing

we are swearing

they are swearing

you are swearing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was swearing

you were swearing

he/she/it was swearing

we were swearing

they were swearing

you were swearing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be swearing

you will be swearing

he/she/it will be swearing

we will be swearing

they will be swearing

you will be swearing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been swearing

you have been swearing

he/she/it has been swearing

we have been swearing

they have been swearing

you have been swearing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been swearing

you had been swearing

he/she/it had been swearing

we had been swearing

they had been swearing

you had been swearing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been swearing

you will have been swearing

he/she/it will have been swearing

we will have been swearing

they will have been swearing

you will have been swearing

Conditional present

I would swear

you would swear

he/she/it would swear

we would swear

they would swear

you would swear

Conditional perfect

I would have sworn

you would have sworn

he/she/it would have sworn

we would have sworn

they would have sworn

you would have sworn

Conditional present progressive

I would be swearing

you would be swearing

he/she/it would be swearing

we would be swearing

they would be swearing

you would be swearing

Conditional perfect progressive

I would have been swearing

you would have been swearing

he/she/it would have been swearing

we would have been swearing

they would have been swearing

you would have been swearing

Positive
Pozitívny

you swear

we Let’s swear

you swear

Negative
Negatívny

you don’t swear

we don’t swear

you don’t swear

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.