+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso break

 

zlomiť, porušiť, rozbiť

Neurčitok

(Infinitive)

breakA2
Minulý čas

(past simple)

broke
Minulé príčastie

(Past Participle)

broken

Nepravidelné sloveso break

Vety s break

Zlomíš palicu, ak ju budeš takto ohýbať.

Buď opatrný/á! Nerozbi okno.

Lano sa pretrhlo, pretože si ho potiahol veľmi silno.

Martin si zlomil lavú ruku, keď sa lyžoval vo Vysokých Tatrách.

3. broken – minulé príčastie

Práve si rozbil môj obľúbený pohár!

Bola na neho naštvaná, pretože porušil jeho sľub.

4. breakingprítomný čas priebehový

Porušujeme zákon. Čo ak by nás polícia chytila?

Definícia slovesa break

Anglicky

VERB

(used with object), broke, broken, break·ing.

  • to smash, split, or divide into parts violently; reduce to pieces or fragments:
  • He broke a vase.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom),

zlomiť, rozbiť.

  • rozbiť, rozštiepiť alebo násilne rozdeliť na niekoľko častí; zmenšiť na kúsky alebo fragmenty:
  • Rozbil vázu.

Synonymá break (vo význame „destroy; make whole into pieces“)

burst crack crash
crush damage fracture
separate shatter smash

Synonymá break (vo význame „violate law“)

breach violate contravene

Synonymá break (vo význame „weaken, cause instability“)

bankrupt bust confound

Synonymá break (vo význame „stop an action“)

abandon cut give up

Synonymá break (vo význame „tell news“)

announce communicate convey

Synonymá break (vo význame „better a performance“)

beat surpass cap

Synonymá break (vo význame „emerge, happen“)

go appear befall

Synonymá break (vo význame „run away“)

escape abscond dash

Synonymá break (vo význame „cushion something´s effect“)

weaken diminish lessen

Antonymá break (vo význame „destroy; make whole into pieces“)

combine fix join

Antonymá break (vo význame „violate law“)

obey regard agree

Antonymá break (vo význame „weaken, cause instability“)

agree aid allow

Antonymá break (vo význame „stop an action“)

continue persist restart

Antonymá break (vo význame „tell news“)

bottle up conceal cover

Antonymá break (vo význame „better a performance“)

lose fail allow

Antonymá break (vo význame „emerge, happen“)

agree attach cause

Antonymá break (vo význame „run away“)

face remain stay

Antonymá break (vo význame „cushion something´s effect“)

enlarge expand extend

Časovanie break

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I break

you break

he/she/it breaks

we break

they break

you break

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I broke

you broke

he/she/it broke

we broke

they broke

you broke

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will break

you will break

he/she/it will break

we will break

they will break

you will break

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have broken

you have broken

he/she/it has broken

we have broken

they have broken

you have broken

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had broken

you had broken

he/she/it had broken

we had broken

they had broken

you had broken

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have broken

you will have broken

he/she/it will have broken

we will have broken

they will have broken

you will have broken

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am breaking

you are breaking

he/she/it is breaking

we are breaking

they are breaking

you are breaking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was breaking

you were breaking

he/she/it was breaking

we were breaking

they were breaking

you were breaking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be breaking

you will be breaking

he/she/it will be breaking

we will be breaking

they will be breaking

you will be breaking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been breaking

you have been breaking

he/she/it has been breaking

we have been breaking

they have been breaking

you have been breaking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been breaking

you had been breaking

he/she/it had been breaking

we had been breaking

they had been breaking

you had been breaking

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been breaking

you will have been breaking

he/she/it will have been breaking

we will have been breaking

they will have been breaking

you will have been breaking

Conditional present

I would break

you would break

he/she/it would break

we would break

they would break

you would break

Conditional perfect

I would have broken

you would have broken

he/she/it would have broken

we would have broken

they would have broken

you would have broken

Conditional present progressive

I would be breaking

you would be breaking

he/she/it would be breaking

we would be breaking

they would be breaking

you would be breaking

Conditional perfect progressive

I would have been breaking

you would have been breaking

he/she/it would have been breaking

we would have been breaking

they would have been breaking

you would have been breaking

Positive
Pozitívny

you break

we Let’s break

you break

Negative
Negatívny

you don’t break

we don’t break

you don’t break

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.