+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso tear

 

trhať, roztrhnúť

Neurčitok

(Infinitive)

tearB1
Minulý čas

(past simple)

tore
Minulé príčastie

(Past Participle)

torn

Nepravidelné sloveso tear

Vety s tear

This fabric is very strong. It doesn’t tear easily.

 

Tento material je veľmi silný. Netrhá sa ľahko.

After two weeks I tore a hole in the sole, so I took the shoes back to the shop.

 

Po dvoch týždňoch som roztrhla dieru v podrážke, tak som zobrala topánky naspäť do obchodu.

3. torn – minulé príčastie

Roztrhol si mi tričko!

You´re tearing up my heart, Elena. Please stay.

 

Trháš mi srdce, Elena. Prosím zostaň.

Definícia slovesa tear

Anglicky

VERB

tore, torn, tear·ing.

  • pull (something) apart or to pieces with force.
  • „I tore up the letter“

Slovensky

Sloveso

trhať.

  • ťahať (niečo) od seba alebo na kusy silou.
  • „Roztrhol som list“

Synonymá tear (vo význame „cut, rip an object“)

break crack damage
divide grab injure
pull shred split

Synonymá tear (vo význame „move very fast“)

chase fling rush

Antonymá tear (vo význame „cut, rip an object“)

attach combine fix

Antonymá tear (vo význame „move very fast“)

dawdle delay halt

Časovanie tear

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I tear

you tear

he/she/it tears

we tear

they tear

you tear

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I tore

you tore

he/she/it tore

we tore

they tore

you tore

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will tear

you will tear

he/she/it will tear

we will tear

they will tear

you will tear

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have torn

you have torn

he/she/it has torn

we have torn

they have torn

you have torn

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had torn

you had torn

he/she/it had torn

we had torn

they had torn

you had torn

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have torn

you will have torn

he/she/it will have torn

we will have torn

they will have torn

you will have torn

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am tearing

you are tearing

he/she/it is tearing

we are tearing

they are tearing

you are tearing

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was tearing

you were tearing

he/she/it was tearing

we were tearing

they were tearing

you were tearing

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be tearing

you will be tearing

he/she/it will be tearing

we will be tearing

they will be tearing

you will be tearing

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been tearing

you have been tearing

he/she/it has been tearing

we have been tearing

they have been tearing

you have been tearing

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been tearing

you had been tearing

he/she/it had been tearing

we had been tearing

they had been tearing

you had been tearing

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been tearing

you will have been tearing

he/she/it will have been tearing

we will have been tearing

they will have been tearing

you will have been tearing

Conditional present

I would tear

you would tear

he/she/it would tear

we would tear

they would tear

you would tear

Conditional perfect

I would have torn

you would have torn

he/she/it would have torn

we would have torn

they would have torn

you would have torn

Conditional present progressive

I would be tearing

you would be tearing

he/she/it would be tearing

we would be tearing

they would be tearing

you would be tearing

Conditional perfect progressive

I would have been tearing

you would have been tearing

he/she/it would have been tearing

we would have been tearing

they would have been tearing

you would have been tearing

Positive
Pozitívny

you tear

we Let’s tear

you tear

Negative
Negatívny

you don’t tear

we don’t tear

you don’t tear

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.