+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso beat

 

poraziť, biť, udrieť

Neurčitok

(Infinitive)

beatB1
Minulý čas

(past simple)

beat
Minulé príčastie

(Past Participle)

beaten; beat

Nepravidelné sloveso beat

Vety s beat

Nabudúce nás neporazia. My vyhráme!

Minulý rok nás ich tím porazil štyrikrát po sebe.

3. beaten; beat – minulé príčastie

Four young men were beaten; beat to death in the centre of the city.

 

Štyria mladí muži boli ubití na smrť v centre mesta.

Jeho srdce stále bije.

What´s got into you? Why are you beating her?

 

Čo sa ti stalo? Prečo ju biješ?

Definícia slovesa beat

Anglicky

VERB

(used with object), beaten, beat·ing.

  •  to strike violently or forcefully and repeatedly.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), biť.

  • násilne a opakovane udierať

Synonymá beat (vo význame „injure by striking“)

batter break crush
hit knock punch

Synonymá beat (vo význame „defeat, surpass“)

outplay overcome overtake
overwhelm top triumph

Synonymá beat (vo význame „forge“)

fashion form hammer

Synonymá beat (vo význame „throb“)

pitch thump bounce

Synonymá beat (vo význame „mix“)

whip stir

Antonymá beat (vo význame „injure by striking“)

compliment praise surrender

Antonymá beat (vo význame „defeat, surpass“)

fall behind lose surrender

Antonymá beat (vo význame „forge“)

destroy neglect aid

Antonymá beat (vo význame „throb“)

be still calm remain

Antonymá beat (vo význame „mix“)

assist cede guard

Časovanie beat

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I beat

you beat

he/she/it beats

we beat

they beat

you beat

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I beat

you beat

he/she/it beat

we beat

they beat

you beat

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will beat

you will beat

he/she/it will beat

we will beat

they will beat

you will beat

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have beaten; beat

you have beaten; beat

he/she/it has beaten; beat

we have beaten; beat

they have beaten; beat

you have beaten; beat

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had beaten; beat

you had beaten; beat

he/she/it had beaten; beat

we had beaten; beat

they had beaten; beat

you had beaten; beat

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have beaten; beat

you will have beaten; beat

he/she/it will have beaten; beat

we will have beaten; beat

they will have beaten; beat

you will have beaten; beat

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am beating

you are beating

he/she/it is beating

we are beating

they are beating

you are beating

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was beating

you were beating

he/she/it was beating

we were beating

they were beating

you were beating

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be beating

you will be beating

he/she/it will be beating

we will be beating

they will be beating

you will be beating

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been beating

you have been beating

he/she/it has been beating

we have been beating

they have been beating

you have been beating

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been beating

you had been beating

he/she/it had been beating

we had been beating

they had been beating

you had been beating

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been beating

you will have been beating

he/she/it will have been beating

we will have been beating

they will have been beating

you will have been beating

Conditional present

I would beat

you would beat

he/she/it would beat

we would beat

they would beat

you would beat

Conditional perfect

I would have beaten; beat

you would have beaten; beat

he/she/it would have beaten; beat

we would have beaten; beat

they would have beaten; beat

you would have beaten; beat

Conditional present progressive

I would be beating

you would be beating

he/she/it would be beating

we would be beating

they would be beating

you would be beating

Conditional perfect progressive

I would have been beating

you would have been beating

he/she/it would have been beating

we would have been beating

they would have been beating

you would have been beating

Positive
Pozitívny

you beat

we Let’s beat

you beat

Negative
Negatívny

you don’t beat

we don’t beat

you don’t beat

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.