+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso feel

 

 

cítiť, vycítiť, mať pocit

Neurčitok

(Infinitive)

feelA2
Minulý čas

(past simple)

felt
Minulé príčastie

(Past Participle)

felt

Nepravidelné sloveso feel

Vety s feel

Vďaka tebe sa cítim užitočný/á.

I feel strange when you ask me such questions.

 

Cítim sa zvláštne, keď sa ma pýtaš také otázky.

I felt ashamed and I couldn’t look her in the eyes.

 

Cítil som sa zahanbene a nedokázal som sa jej pozrieť do očí.

Cítila jeho dych na jej krku.

3. felt – minulé príčastie

Nikdy v živote som sa necítil/a tak ponížene.

Už si sa niekedy cítil/a tak hrdo?

Definícia slovesa feel

Anglicky

VERB

(used with object), felt, feel·ing.

  • to perceive or examine by touch.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), cítiť.

  •  vnímať alebo skúmať hmatom.

Synonymá feel (vo význame „touch, stroke“)

perceive sense try

Synonymá feel (vo význame „experience“)

accept acknowledge appear
enjoy get sense

Synonymá feel (vo význame „believe“)

assume consider hold
know sense think

Antonymá  feel (vo význame „touch, stroke“)

overlook give leave alone

Antonymá feel (vo význame „experience“)

be real disallow lack

Antonymá feel (vo význame „believe“)

abandon forget ignore

Časovanie feel

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I feel

you feel

he/she/it feels

we feel

they feel

you feel

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I felt

you felt

he/she/it felt

we felt

they felt

you felt

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will feel

you will feel

he/she/it will feel

we will feel

they will feel

you will feel

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have felt

you have felt

he/she/it has felt

we have felt

they have felt

you have felt

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had felt

you had felt

he/she/it had felt

we had felt

they had felt

you had felt

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have felt

you will have felt

he/she/it will have felt

we will have felt

they will have felt

you will have felt

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am feeling

you are feeling

he/she/it is feeling

we are feeling

they are feeling

you are feeling

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was feeling

you were feeling

he/she/it was feeling

we were feeling

they were feeling

you were feeling

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be feeling

you will be feeling

he/she/it will be feeling

we will be feeling

they will be feeling

you will be feeling

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been feeling

you have been feeling

he/she/it has been feeling

we have been feeling

they have been feeling

you have been feeling

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been feeling

you had been feeling

he/she/it had been feeling

we had been feeling

they had been feeling

you had been feeling

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been feeling

you will have been feeling

he/she/it will have been feeling

we will have been feeling

they will have been feeling

you will have been feeling

Conditional present

I would feel

you would feel

he/she/it would feel

we would feel

they would feel

you would feel

Conditional perfect

I would have felt

you would have felt

he/she/it would have felt

we would have felt

they would have felt

you would have felt

Conditional present progressive

I would be feeling

you would be feeling

he/she/it would be feeling

we would be feeling

they would be feeling

you would be feeling

Conditional perfect progressive

I would have been feeling

you would have been feeling

he/she/it would have been feeling

we would have been feeling

they would have been feeling

you would have been feeling

Positive
Pozitívny

you feel

we Let’s feel

you feel

Negative
Negatívny

you don’t feel

we don’t feel

you don’t feel

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.