+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso get

 

dostať, získať, mať

Neurčitok

(Infinitive)

getA2
Minulý čas

(past simple)

got
Minulé príčastie

(Past Participle)

got

Nepravidelné sloveso get

Vety s get

What present do you usually get from your wife for Christmas?

 

Aký darček zvyčajne dostávaš od tvojej ženy na Vianoce?

Dostala som od Martina krásne hodinky.

3. got – minulé príčastie

Práve som dostal odpoveď od manažéra.

The business is doing well. We are getting more and more enquiries about our products.

 

Podnikaniu sa darí. Dostávame čoraz viac a viac otázok o našich produktoch.

Definícia slovesa get

Anglicky

VERB

got, get·ting.

  • to receive or come to have possession, use, or enjoyment of:
  • to get a birthday present; to get a pension.

Slovensky

Sloveso

dostať, získať.

  • prijať do vlastníctva, užívania:
  • dostať darček k narodeninám; dostať dôchodok.

Synonymá get (vo význame „come into possession of; achieve“)

bring draw earn
gain have take

Synonymá get (vo význame „fall victim to“)

accept catch receive

Synonymá get (vo význame „seize“)

beat grab take

Synonymá get (vo význame „come to be“)

become go grow
realize run turn

Synonymá get (vo význame „understand“)

catch know follow

Synonymá get (vo význame „arrive“)

reach come, come to land

Synonymá get (vo význame „contact for communication“)

reach get in touch

Synonymá get (vo význame „arrange, manage desired goal“)

make order adjust

Synonymá get (vo význame „convince, induce“)

draw beg compel

Synonymá get (vo význame „have an effect on“)

carry move affect

Synonymá get (vo význame „produce offspring“)

produce beget breed

Synonymá get (vo význame „irritate, upset“)

try annoy bother

Antonymá get (vo význame „come into possession of; achieve“)

avoid drop fail

Antonymá get (vo význame „fall victim to“)

be immune disallow offer

Antonymá get (vo význame „seize“)

let go lose release

Antonymá get (vo význame „come to be“)

halt stop fail

Antonymá get (vo význame „understand“)

free lose miss

Antonymá get (vo význame „arrive“)

depart go recede

Antonymá get (vo význame „contact for communication“)

calm depart discourage

Antonymá get (vo význame „arrange, manage desired goal“)

disallow prevent destroy

Antonymá get (vo význame „convince, induce“)

discourage halt hinder

Antonymá get (vo význame „have an effect on“)

anger bore calm

Antonymá get (vo význame „produce offspring“)

destroy kill calm

Antonymá get (vo význame „irritate, upset“)

appease delight help

Časovanie get

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I get

you get

he/she/it gets

we get

they get

you get

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I got

you got

he/she/it got

we got

they got

you got

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will get

you will get

he/she/it will get

we will get

they will get

you will get

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have got

you have got

he/she/it has got

we have got

they have got

you have got

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had got

you had got

he/she/it had got

we had got

they had got

you had got

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have got

you will have got

he/she/it will have got

we will have got

they will have got

you will have got

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am getting

you are getting

he/she/it is getting

we are getting

they are getting

you are getting

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was getting

you were getting

he/she/it was getting

we were getting

they were getting

you were getting

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be getting

you will be getting

he/she/it will be getting

we will be getting

they will be getting

you will be getting

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been getting

you have been getting

he/she/it has been getting

we have been getting

they have been getting

you have been getting

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been getting

you had been getting

he/she/it had been getting

we had been getting

they had been getting

you had been getting

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been getting

you will have been getting

he/she/it will have been getting

we will have been getting

they will have been getting

you will have been getting

Conditional present

I would get

you would get

he/she/it would get

we would get

they would get

you would get

Conditional perfect

I would have got

you would have got

he/she/it would have got

we would have got

they would have got

you would have got

Conditional present progressive

I would be getting

you would be getting

he/she/it would be getting

we would be getting

they would be getting

you would be getting

Conditional perfect progressive

I would have been getting

you would have been getting

he/she/it would have been getting

we would have been getting

they would have been getting

you would have been getting

Positive
Pozitívny

you get

we Let’s get

you get

Negative
Negatívny

you don’t get

we don’t get

you don’t get

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.