+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso  lie

 

ležať, odpočívať, klamať

Neurčitok

(Infinitive)

lieB1
Minulý čas

(past simple)

lay; lied
Minulé príčastie

(Past Participle)

lain; lied

Nepravidelné sloveso lie

Vety s lie

When the sun comes out, our dog lies on the terrace.

 

Keď vyjde slnko, náš pes leží na terase.

2. lay; lied minulý čas jednoduchý

Tommy lay; lied down on the floor in front of the fireplace.

 

Tommy si ľahol na podlahu pred krbom.

We lay; lied on the grass all day yesterday.

 

Včera sme celý deň ležali na tráve.

3. lain; lied – minulé príčastie

Our dog hasn’t lain; lied on his new blanket yet. I think he doesn’t like it.

 

Náš pes ešte nikdy neležal na jeho novom koberci. Myslím si, že sa mu nepáči.

Laura´s lying in the garden again. She´s trying to get some suntan.

 

Laura znova leží na záhrade. Snaží sa trocha opáliť.

The weather is beautiful, I am lying on the beach. Wish you were here.

 

Počasie je krásne, ležím na pláži. Škoda, že tu nie si.

Definícia slovesa lie

Anglicky

VERB

lay; lied, lain, ly·ing.

  • be in a horizontal or resting position on a supporting surface.
  • „the body lay face downwards“

Slovensky

Sloveso

ležať.

  • byť na vodorovnej alebo v pokojovej polohe na nosnej ploche.
  • „telo ležalo tvárou nadol“

Synonymá lie (vo význame „tell an untruth“)

deceive mislead misrepresent
promote bull fake

Synonymá lie (vo význame „be prostrate, flat“)

lie down rest sleep
sprawl laze nap

Synonymá lie (vo význame „be situated“)

belong exist prevail
remain spread stretch

Antonymá lie (vo význame „tell an untruth“)

be honest destroy tell truth

Antonymá lie (vo význame „be prostrate, flat“)

be honest be upright stand

Antonymá lie (vo význame „be situated“)

compress be honest straighten

Časovanie lie

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I lie

you lie

he/she/it lies

we lie

they lie

you lie

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I lay; lied

you lay; lied

he/she/it lay; lied

we lay; lied

they lay; lied

you lay; lied

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will lie

you will lie

he/she/it will lie

we will lie

they will lie

you will lie

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have lain; lied

you have lain; lied

he/she/it has lain; lied

we have lain; lied

they have lain; lied

you have lain; lied

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had lain; lied

you had lain; lied

he/she/it had lain; lied

we had lain; lied

they had lain; lied

you had lain; lied

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have lain; lied

you will have lain; lied

he/she/it will have lain; lied

we will have lain; lied

they will have lain; lied

you will have lain; lied

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am lying

you are lying

he/she/it is lying

we are lying

they are lying

you are lying

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was lying

you were lying

he/she/it was lying

we were lying

they were lying

you were lying

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be lying

you will be lying

he/she/it will be lying

we will be lying

they will be lying

you will be lying

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been lying

you have been lying

he/she/it has been lying

we have been lying

they have been lying

you have been lying

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been lying

you had been lying

he/she/it had been lying

we had been lying

they had been lying

you had been lying

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been lying

you will have been lying

he/she/it will have been lying

we will have been lying

they will have been lying

you will have been lying

Conditional present

I would lie

you would lie

he/she/it would lie

we would lie

they would lie

you would lie

Conditional perfect

I would have lain; lied

you would have lain; lied

he/she/it would have lain; lied

we would have lain; lied

they would have lain; lied

you would have lain; lied

Conditional present progressive

I would be lying

you would be lying

he/she/it would be lying

we would be lying

they would be lying

you would be lying

Conditional perfect progressive

I would have been lying

you would have been lying

he/she/it would have been lying

we would have been lying

they would have been lying

you would have been lying

Positive
Pozitívny

you lie

we Let’s lie

you lie

Negative
Negatívny

you don’t lie

we don’t lie

you don’t lie

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.