+421 907 744 331

Nepravidelné sloveso pay

 

platiť, uhradiť, vyplatiť

Neurčitok

(Infinitive)

payA2
Minulý čas

(past simple)

paid
Minulé príčastie

(Past Participle)

paid

Nepravidelné sloveso pay

Vety s pay

Tom vždy platí účty včas.

Niektorí ľudia platia veľa penazí, aby sa sem dostali.

I paid a lot of money for this camera and I don’t want you to damage it.

 

Za tento fotoaparát som zaplatil veľa peňazí a nechcem aby si mi ho pokazil.

3. paid – minulé príčastie

Už si zaplatil účet za televíziu?

Martin´s paying high price for his flat at the moment.

 

Martin momentálne platí vysokú sumu za byt.

Definícia slovesa pay

Anglicky

VERB

(used with object), paid, pay·ing.

  • to settle (a debt, obligation, etc.), as by transferring money or goods, or by doing something:
  • Please pay your bill.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), platiť.

  • vyrovnať (dlh, záväzok, atď.), prevodom peňazí alebo tovaru, alebo vykonaním niečoho:
  • Prosím, zaplaťte svoj účet.

Synonymá pay (vo význame „give money for goods, services“)

compensate extend grant
handle refund repay

Synonymá pay (vo význame „be advantageous“)

benefit repay serve

Synonymá pay (vo význame „make amends“)

compensate answer atone

Synonymá pay (vo význame „profit, yield“)

bring in pay off return

Synonymá pay (vo význame „get revenge“)

pay back repay punish

Antonymá pay (vo význame „give money for goods, services“)

deny hold penalize

Antonymá pay (vo význame „be advantageous“)

take earn lose

Antonymá pay (vo význame „make amends“)

earn lose

Antonymá pay (vo význame „profit, yield“)

earn lose

Antonymá pay (vo význame „get revenge“)

refuse earn lose

Časovanie pay

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I pay

you pay

he/she/it pays

we pay

they pay

you pay

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I paid

you paid

he/she/it paid

we paid

they paid

you paid

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will pay

you will pay

he/she/it will pay

we will pay

they will pay

you will pay

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have paid

you have paid

he/she/it has paid

we have paid

they have paid

you have paid

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had paid

you had paid

he/she/it had paid

we had paid

they had paid

you had paid

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have paid

you will have paid

he/she/it will have paid

we will have paid

they will have paid

you will have paid

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am paying

you are paying

he/she/it is paying

we are paying

they are paying

you are paying

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was paying

you were paying

he/she/it was paying

we were paying

they were paying

you were paying

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be paying

you will be paying

he/she/it will be paying

we will be paying

they will be paying

you will be paying

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been paying

you have been paying

he/she/it has been paying

we have been paying

they have been paying

you have been paying

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been paying

you had been paying

he/she/it had been paying

we had been paying

they had been paying

you had been paying

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been paying

you will have been paying

he/she/it will have been paying

we will have been paying

they will have been paying

you will have been paying

Conditional present

I would pay

you would pay

he/she/it would pay

we would pay

they would pay

you would pay

Conditional perfect

I would have paid

you would have paid

he/she/it would have paid

we would have paid

they would have paid

you would have paid

Conditional present progressive

I would be paying

you would be paying

he/she/it would be paying

we would be paying

they would be paying

you would be paying

Conditional perfect progressive

I would have been paying

you would have been paying

he/she/it would have been paying

we would have been paying

they would have been paying

you would have been paying

Positive
Pozitívny

you pay

we Let’s pay

you pay

Negative
Negatívny

you don’t pay

we don’t pay

you don’t pay

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.