+421 949 545 308

Nepravidelné sloveso take

 

vziať, zobrať, trvať, užiť

Neurčitok

(Infinitive)

takeA2
Minulý čas

(past simple)

took
Minulé príčastie

(Past Participle)

taken

Nepravidelné sloveso take

Vety s take

Trvá mi pol hodinu dostať sa do školy.

We always take our children with us when we go away for longer than a month.

 

Vždy berieme naše deti so sebou, keď odchádzame preč na dlhšie ako mesiac.

My boyfriend took me to the theater last weekend.

 

Minulý víkend ma môj priateľ zobral do divadla.

3. taken – minulé príčastie

Užil si dnes tvoje lieky?

I´ve had enough! I am taking the children and moving out!

 

Mám dosť! Beriem deti a sťahujem sa preč!

Definícia slovesa take

Anglicky

VERB

(used with object), took, taken tak·ing.

  • to get into one’s hold or possession by voluntary action:
  • to take a cigarette out of a box;
  • to take a pen and begin to write.

Slovensky

Sloveso

(použité s predmetom), vziať.

  • dobrovoľne sa stať držiteľom alebo majiteľom niečoho:
  • vziať si cigaretu z krabice;
  • vziať pero a začať písať.

Synonymá take (vo význame „get; help oneself to“)

arrestcapturecollect
earngrabpick up

Synonymá take (vo význame „steal“)

liftpick upseize

Synonymá take (vo význame „buy; reserve“)

choosedrawget
pickselectbook

Synonymá take (vo význame „endure“)

acceptgohold
receivestandwelcome

Synonymá take (vo význame „consume“)

devourdowndrink

Synonymá take (vo význame „accept, adopt; use“)

bringdoenjoy
haveincludelike

Synonymá take (vo význame „understand“)

acceptconsiderexpect
feelfollowhold

Synonymá take (vo význame „win; be successful“)

beatworkoperate

Synonymá take (vo význame „carry, transport; accompany“)

backbringconduct
driveleadmove

Synonymá take (vo význame „captivate, enchant“)

drawallureattract

Synonymá take (vo význame „require“)

askneedcrave

Synonymá take (vo význame „subtract“)

removedeductdiscount

Synonymá take (vo význame „cheat, deceive“)

beatdobamboozle

Synonymá take (vo význame „contract, catch“)

drawgetderive

Antonymá take (vo význame „get; help oneself to“)

dropfailfree

Antonymá take (vo význame „steal“)

dropgivelower

Antonymá take (vo význame „buy; reserve“)

refuserejectcancel

Antonymá take (vo význame „endure“)

disagreestopturn away

Antonymá take (vo význame „consume“)

abstainaddavoid

Antonymá take (vo význame „accept, adopt; use“)

destroydirectexclude

Antonymá take (vo význame „understand“)

abandondiscardignore

Antonymá take (vo význame „win; be successful“)

faillosestop

Antonymá take (vo význame „carry, transport; accompany“)

discouragedissuadeleave

Antonymá take (vo význame „captivate, enchant“)

boredepressrepel

Antonymá take (vo význame „require“)

abstainbe honestdodge

Antonymá take (vo význame „subtract“)

increaseraisegive

Antonymá take (vo význame „cheat, deceive“)

loseholdkeep

Antonymá take (vo význame „contract, catch“)

avoidloseoffer

Časovanie take

Indicative – Oznamovací spôsob

Present simple
Prítomný čas jednoduchý

I take

you take

he/she/it takes

we take

they take

you take

Past simple
Minulý čas jednoduchý

I took

you took

he/she/it took

we took

they took

you took

Future Tense
Budúci čas jednoduchý

I will take

you will take

he/she/it will take

we will take

they will take

you will take

 

Perfect – perfektívum

Present perfect
Predprítomný čas jednoduchý

I have taken

you have taken

he/she/it has taken

we have taken

they have taken

you have taken

Past perfect
Predminulý čas jednoduchý

I had taken

you had taken

he/she/it had taken

we had taken

they had taken

you had taken

Future perfect
Predbudúci čas jednoduchý

I will have taken

you will have taken

he/she/it will have taken

we will have taken

they will have taken

you will have taken

 

Continuous – priebehový čas

Present continuous
Prítomný čas priebehový

I am taking

you are taking

he/she/it is taking

we are taking

they are taking

you are taking

Past continuous
Minulý čas priebehový

I was taking

you were taking

he/she/it was taking

we were taking

they were taking

you were taking

Future continuous
Budúci čas priebehový

I will be taking

you will be taking

he/she/it will be taking

we will be taking

they will be taking

you will be taking

 

Perfect Continuous – perfektívny priebehový čas

Present perfect continuous
Predprítomný čas priebehový

I have been taking

you have been taking

he/she/it has been taking

we have been taking

they have been taking

you have been taking

Past perfect continuous
Predminulý čas priebehový

I had been taking

you had been taking

he/she/it had been taking

we had been taking

they had been taking

you had been taking

Future perfect continuous
Predbudúci čas priebehový

I will have been taking

you will have been taking

he/she/it will have been taking

we will have been taking

they will have been taking

you will have been taking

Conditional present

I would take

you would take

he/she/it would take

we would take

they would take

you would take

Conditional perfect

I would have taken

you would have taken

he/she/it would have taken

we would have taken

they would have taken

you would have taken

Conditional present progressive

I would be taking

you would be taking

he/she/it would be taking

we would be taking

they would be taking

you would be taking

Conditional perfect progressive

I would have been taking

you would have been taking

he/she/it would have been taking

we would have been taking

they would have been taking

you would have been taking

Positive
Pozitívny

you take

we Let’s take

you take

Negative
Negatívny

you don’t take

we don’t take

you don’t take

Máš prejdené toto sloveso?
 Pozri si ďalšie nepravidelné slovesá.